Synchronizowanie i propagowanie zmian sieciowej usługi informacyjnej

Serwer główny sieciowej usługi informacyjnej (NIS) z systemem Windows może propagować zmiany w mapach do serwerów podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej w tej samej domenie. Zmiany te są propagowane do serwerów podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej za pomocą funkcji protokołu sieciowej usługi informacyjnej.

Serwer główny sieciowej usługi informacyjnej obsługuje poniższe tryby transferu:

  • Okresowy transfer map sieciowej usługi informacyjnej.

  • Transfer na żądanie map sieciowej usługi informacyjnej do serwerów podrzędnych. Zazwyczaj mapy sieciowej usługi informacyjnej są transferowane do serwerów podrzędnych po dokonaniu zmiany za pomocą programu make. Serwer sieciowej usługi informacyjnej z systemem Windows nie używa programu make; zamiast tego ten serwer wysyła zmiany natychmiast.

  • Serwery podrzędne sieciowej usługi informacyjnej mogą żądać transferu map w każdym momencie.

Zobacz też


Spis treści