Nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše umožňuje správcům poskytovat uživatelům sadu prostředků, jako jsou Programy aplikací RemoteApp a virtuální plochy. Uživatelé se k nástroji Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše mohou připojit dvěma způsoby:

  • Z počítače se systémem Windows 7. V tomto případě se prostředky, které jsou při instalaci součástí nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše, zobrazí v nabídce Start v položce Všechny programy ve složce Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

  • Z webového prohlížeče přihlášením k webovému serveru zajišťovanému programem Webový přístup k vzdálené ploše (RD Web Access). V tomto případě není počítač se systémem Windows 7 nutný.

Správce může v nástroji Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nabízet následující typy prostředků:

  • Programy aplikací RemoteApp hostované na serveru Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP). Programy aplikací RemoteApp mohou být hostovány rovněž na farmě serverů Hostitel relací VP nebo na více farmách serverů Hostitel relací VP.

  • osobní virtuální plocha, což je virtuální počítač hostovaný na serveru Hostitel virtualizace vzdálené plochy (hostitel virtualizace VP) a přiřazený určitému uživateli ve službě AD DS (Active Directory Domain Services). Další informace naleznete v tématu Informace o osobních virtuálních plochách.

  • fond virtuálních ploch, což je skupina identicky nakonfigurovaných virtuálních počítačů, které nejsou přiřazeny konkrétním uživatelům. Další informace naleznete v tématu Informace o fondech virtuálních ploch.

K organizování prostředků a jejich zpřístupnění uživatelům prostřednictvím nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše používá správce nástroj Správce připojení k vzdálené ploše, který je dostupný na serveru Zprostředkovatel připojení k vzdálené ploše (Zprostředkovatel připojení k VP). Další informace o konfiguraci nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše naleznete v tématu Kontrolní seznam: Konfigurace nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše

Nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše může být používán ze spravovaných počítačů (to znamená počítačů, které jsou členy domény Active Directory) i z nespravovaných počítačů. To uživatelům umožňuje používat nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše v práci i doma.

Z Ovládacích panelů v počítači se systémem Windows 7 může uživatel nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nastavit, aktualizovat i odebrat. Pokud uživatel nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nastavil v počítači se systémem Windows 7, prostředky, které jsou součástí nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše, se zobrazí v nabídce Start v příkazu Všechny programy ve složce Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše. To uživateli umožňuje používat nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše způsobem podobným spuštění libovolného místně nainstalovaného programu. Nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše se aktualizuje automaticky, takže přidá nebo odebere-li správce z nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše určitý prostředek, nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše se v počítači uživatele automaticky aktualizuje.

Pokud uživatel nemá počítač se systémem Windows 7, může mít přesto přístup k nástroji Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše z webového prohlížeče přihlášením k webovému serveru zajišťovanému programem Program RD Web Access.

Další informace o nástroji Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše naleznete na stránce Vzdálená plocha na webu TechCenter pro systém Windows Server 2008 R2 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143108 (stránka může být v angličtině)).

Další informace


Obsah