Wijzigingen in eigenschappen van verbindingsobjecten hebben alleen effect als u de eigenaar bent van het verbindingsobject. De eigendom van een verbindingsobject wordt ingesteld wanneer u handmatig een verbindingsobject maakt of eigenaar wordt van een automatisch verbindingsobject. U hoeft verbindingsobjecten alleen te beheren wanneer u handmatig een replicatietopologie maakt.

Item Details

Transport

De lijst met beschikbare netwerkprotocollen die kunnen worden gebruikt voor deze verbinding.

Voor de meeste replicatiescenario's gebruikt u IP. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is alleen beschikbaar voor ongebruikelijke topologieën waarin IP-replicatie niet mogelijk is.

Schema wijzigen of Schema weergeven

Dit schema is van toepassing op intrasite-verbindingsobjecten en handmatig gemaakte intersite-verbindingsobjecten.

Voor handmatig gemaakte intersite-verbindingsobjecten kunt u hierop klikken om te bekijken of op te geven hoe vaak replicatie plaatsvindt via deze verbinding. Automatisch gegenereerde intersite-verbindingsobjecten ontlenen hun schema aan het sitekoppelingsobject.

Voor een intrasite-verbindingsobject vindt replicatie plaats als reactie op wijzigingen. Automatisch gegenereerde intrasite-verbindingsobjecten hebben echter ook een standaardschema van 1 uur om ervoor te zorgen dat replicatie ook plaatsvindt wanneer meldingsmechanismen niet werken. Automatisch gegenereerde intrasite-verbindingsobjecten ontlenen hun schema aan het schema van het object voor NTDS-site-instellingen.

Wijzigen

Klik hierop om een alternatieve domeincontroller te selecteren als bronreplicatiepartner waarvan directorygegevens via deze verbinding worden gerepliceerd.

Gerepliceerd(e) naamgevingscontext(en)

De directorypartities die deze domeincontroller gemeenschappelijk heeft met de bronreplicatiepartner in Server en waarvoor deze domeincontroller updates ontvangt.

Gedeeltelijk gerepliceerde naamgevingscontext(en)

Als deze server een globale-catalogusserver is, worden updates voor deze alleen-lezen directorypartities via deze verbinding gerepliceerd.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave