Rola funkcji Hyper-V umożliwia utworzenie wirtualnego środowiska komputerowego serwera za pomocą technologii, która jest częścią systemu Windows Server 2008. Środowisko tego typu jest przydatne, ponieważ umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi w celu uruchamiania wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze fizycznym i odizolowania ich od siebie. W wyniku tego można zwiększyć wydajność wirtualnego środowiska komputerowego dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów sprzętowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Hyper-V, zobacz bibliotekę techniczną systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93752 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).