V clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, který používá funkci Sdílené svazky clusteru, může více virtuálních počítačů distribuovaných v několika uzlech clusteru současně přistupovat ke svým souborům VHD (Virtual Hard Disk), a to i když jsou tyto soubory VHD v úložišti na jednom disku (jedné logické jednotce - LUN). To znamená, že virtuální počítače clusteru mohou být při selhání nezávisle převedeny do jiného uzlu, i když používají pouze jednu logickou jednotku.

Naproti tomu v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, u kterého není funkce Sdílené svazky clusteru povolena, může k jednomu disku (jedné logické jednotce) přistupovat v daném okamžiku pouze jeden uzel. To znamená, že virtuální počítače clusteru mohou být při selhání nezávisle převedeny na jiný uzel pouze v případě, že každý virtuální počítač má vlastní logickou jednotku. Správa logických jednotek a virtuálních počítačů v clusteru je proto obtížnější.

Toto téma obsahuje následující části:

Výhody použití sdílených svazků v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání

Sdílené svazky clusteru přinášejí clusteru s podporou převzetí služeb při selhání následující výhody:

 • Proces konfigurace virtuálních počítačů v clusteru je mnohem jednodušší.

 • Počet logických jednotek (disků) požadovaných pro virtuální počítače lze snížit, protože není nutné spravovat pro každý virtuální počítač jednu logickou jednotku, což byla dříve doporučená konfigurace (protože logická jednotka představovala jednotku převzetí služeb při selhání). Jednu logickou jednotku může používat více virtuálních počítačů. Každý virtuální počítač může být při selhání převeden na jiný uzel, aniž by se to dotklo ostatních virtuálních počítačů na stejné logické jednotce.

 • Místo na disku lze lépe využít, protože není třeba umístit každý soubor VHD (Virtual Hard Disk) na samostatný disk a vyhradit pro tento soubor VHD volné místo navíc. Místo toho může každý soubor VHD využít volné místo na sdíleném svazku clusteru.

 • Zjednoduší se sledování cest k souborům VHD a dalším souborům používaným virtuálními počítači. Můžete zadávat názvy cest, místo abyste identifikovali disky pomocí písmen jednotek (což je omezeno počtem písmen v abecedě) nebo pomocí identifikátorů GUID (které se obtížně používají a pamatují). Používáte-li funkci Sdílené svazky clusteru, cesta se zdát být na systémové jednotce uzlu ve složce \ClusterStorage. Tato cesta však bude stejná při pohledu z libovolného uzlu v clusteru.

 • Použijete-li sdílené svazky clusteru k vytvoření konfigurace, která podporuje mnoho virtuálních počítačů v clusteru, můžete provést ověření rychleji než u konfigurace, která k podpoře mnoha virtuálních počítačů v clusteru používá mnoho logických jednotek. S méně logickými jednotkami probíhá ověření rychleji. (Ověření provedete spuštěním Průvodce ověřením konfigurace v modulu snap-in pro clustery s podporou převzetí služeb při selhání.)

 • Není požadován žádný speciální hardware, kromě hardwaru požadovaného pro úložiště v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání (funkce Sdílené svazky clusteru však vyžaduje systém souborů NTFS).

 • Odolnost proti chybám je vyšší, protože cluster může správně odpovídat, i když se přeruší spojení mezi jedním uzlem a sítí SAN nebo nefunguje část sítě. Cluster přesměruje komunikaci sdílených svazků clusteru do nedotčené části sítě SAN nebo sítě.

Omezení použití sdílených svazků v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání

Pro použití sdílených svazků v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání platí následující omezení:

 • Funkce Sdílené svazky clusteru je podporována pouze pro její využití technologií Hyper-V (což je role serveru v systému Windows Server 2008 R2) a dalšími technologiemi určenými společností Microsoft. Informace o rolích a funkcích, jejichž použití je u sdílených svazků clusteru podporováno, naleznete v článku https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137158 (Stránka může být v angličtině.).

 • Správce, uživatel ani aplikace by neměli na sdíleném svazku clusteru vytvářet či na sdílený svazek kopírovat soubory, které nebudou používány rolí Hyper-V a dalšími technologiemi určenými společností Microsoft. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození nebo ztrátu dat na sdílených svazcích. Tento pokyn platí také pro soubory vytvářené v uzlech ve složce \ClusterStorage a jejích podsložkách (nebo do této složky a jejích podsložek kopírované).

 • Aby technologie Hyper-V fungovala správně, musí být operační systém každého serveru v clusteru nastaven tak, aby se spouštěl ze stejného písmene jednotky (%SystemDrive%) jako všechny ostatní servery v clusteru. Jinak řečeno - pokud se jeden server spouští z jednotky s písmenem C, musí se všechny servery v clusteru spouštět z jednotky s písmenem C.

 • U všech svazků s povolenou funkcí Sdílené svazky clusteru je vyžadován systém souborů NTFS.


Obsah