PoložkaPodrobnosti

Maximální počet restartování během zadané doby

Zadejte, kolikrát chcete, aby se Clusterová služba pokusila restartovat prostředek během vámi zadané doby. Jestliže prostředek nelze spustit po provedení tohoto počtu pokusů v zadaném časovém období, Clusterová služba provede akce určené v dalších polích této karty.

Pokud například zadáte do pole Maximální počet restartování během zadané doby číslo 3 a do pole pro časové období 15:00, Clusterová služba se pokusí třikrát restartovat prostředek během zadaného časového období 15 minut. Pokud prostředek nebude stále spuštěn, Clusterová služba provede místo čtvrtého pokusu akce, které jsou zadané v dalších polích na této kartě.

Doba (mm:ss)

Zadejte délku časového období (minuty a sekundy), během kterého bude Clusterová služba počítat, kolikrát byl prostředek restartován. Příklad způsobu, kterým tato doba pracuje s maximálním počtem restartování, naleznete v předchozí buňce této tabulky.

Pokud je restartování neúspěšné, zabezpečit před selháním všechny prostředky v této službě nebo aplikaci

Toto políčko použijte k řízení způsobu, kterým Clusterová služba odpovídá při selhání maximálního počtu restartování:

  • Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby Clusterová služba odpověděla předáním služby nebo aplikace provozované v clusteru na jiný uzel.

  • Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete, aby Clusterová služba odpověděla ponecháním této služby nebo aplikace v tomto uzlu (i v případě, že je prostředek ve stavu selhání).

Pokud budou neúspěšné všechny pokusy o restartování, pokusit se o restartování znovu po uplynutí zadané doby (hh:mm)

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby Clusterová služba po dosažení maximálního počtu pokusů o restartování prostředku přešla do delší čekací doby. Všimněte si, že tato delší čekací doba je měřena v hodinách a minutách. Po uplynutí čekací doby spustí Clusterová služba další sérii restartování. Toto platí bez ohledu na to, který uzel je v daném okamžiku vlastníkem služby nebo aplikace provozované v clusteru.


Obsah