Pomocí Průzkumníka úložišť můžete v topologii iSCSI Fabric vytvořit a spravovat rozřazovací sady a sady rozřazovacích sad.

Důležité informace

Tato funkce umožňuje provádět vybranou podsadu úkolů, které souvisí s konfigurací a správou rozhraní iSCSI a serveru iSNS. Tyto a další úkoly lze také provádět pomocí Iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft, který je součástí systému Windows Server 2008 nebo novějších, a serveru Microsoft iSNS Server, který lze nainstalovat ze Správce serveru. Dodavatelé síťových řešení a řešení pro ukládání dat poskytují podobné nástroje, které mohou provádět úkoly konfigurace a správy rozhraní iSCSI a serveru iSNS. Další informace o rozhraní iSCSI naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102299 (stránka může být v angličtině).

Rozřazovací domény v topologii iSCSI Fabric, například zóny topologie Fibre Channel Fabric, umožňují rozdělit prostředky úložiště v síti SAN (Storage Area Network). Vytvořením a správou rozřazovacích domén můžete určovat cíle iSCSI, které každý iniciátor iSCSI uvidí a ke kterým se bude moci přihlásit.

Rozřazovací doménu vytvoříte seskupením iniciátorů a cílů, které jsou ohlášeny každým serverem iSNS (Internet Storage Name Service) ve vaší síti SAN. Rozřazovací domény lze dále rozdělit na sady rozřazovacích domén. Jde o podobnou myšlenku jako u rozřazovacích domén. Jednotlivé sady rozřazovacích domén však odpovídají skupinám rozřazovacích domén a lze je buď povolit nebo zakázat. Jestliže rozřazovací doména není členem povolené sady rozřazovací domény, nelze rozřazovací doménu použít pro zjišťování.

Jinými slovy, aby mohl iniciátor iSCSI zjistit cíl iSCSI, musí být oba členem stejné rozřazovací domény a daná rozřazovací doména musí být členem povolené sady rozřazovacích domén.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Vytvoření rozřazovací domény
 1. V uzlu topologií iSCSI Fabric klikněte na server iSNS, pod kterým chcete vytvořit rozřazovací doménu.

 2. V podokně Akce klikněte na možnost Vytvořit rozřazovací doménu.

 3. Zadejte název rozřazovací domény a klikněte na tlačítko OK.

 4. Přidání cíle nebo iniciátoru iSCSI do rozřazovací domény:

  1. Přetáhněte myší cíl nebo iniciátor z registrovaných uzlů do rozřazovací domény.

   -nebo-

  2. Klikněte na rozřazovací doménu a v podokně Akce klikněte na možnost Přidat nového iniciátora nebo cíl. Zadejte název iSCSI iniciátora nebo cíle a klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření sady rozřazovacích domén a přidání rozřazovací domény do této sady
 1. V uzlu topologií iSCSI Fabric klepněte na server iSNS, pod kterým chcete vytvořit rozřazovací doménu.

 2. V podokně Akce klikněte na možnost Vytvořit sadu rozřazovacích domén.

 3. Zadejte název sady rozřazovacích domén a klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li přidat rozřazovací doménu do sady rozřazovacích domén, přetáhněte ji do sady myší.

 5. Chcete-li novou sadu rozřazovacích domén povolit, klikněte v podokně Akce na možnost Povolit.

Další požadavky

 • Abyste mohli používat rozřazovací domény nebo sady rozřazovacích domén, je nutné nejprve přidat jeden nebo více serverů iSNS do topologie iSCSI Fabric. Další informace naleznete v tématu Přidání serveru iSNS do topologie Fabric.

 • Ve výchozím nastavení jsou nové sady rozřazovacích domén zakázány.

 • Je možné odebrat cíl iSCSI ze všech rozřazovacích domén a ručně nakonfigurovat iniciátor iSCSI na přístup k tomuto cíli. To je nutné provést mimo kontext serveru iSNS a rozřazovacích domén pomocí konfiguračních nástrojů pro iniciátor a cíl, například pomocí ovládacího panelu Iniciátor iSCSI.

Další odkazy