Pomocí Průzkumníka úložišť můžete nakonfigurovat iniciátory iSCSI používané servery v síti SAN (Storage Area Network).

Důležité informace

Tato funkce umožňuje provádět vybranou podsadu úkolů, které souvisí s konfigurací a správou rozhraní iSCSI. Tyto a další úkoly lze také provádět pomocí Iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft, který je součástí Nástrojů pro správu systému Windows Server 2008 nebo novějších. Dodavatelé síťových řešení a řešení pro ukládání dat poskytují podobné nástroje, které mohou provádět úkoly konfigurace a správy rozhraní iSCSI. Další informace o rozhraní iSCSI naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102299 (stránka může být v angličtině).

Servery, které vyžadují přístup k prostředkům úložiště na zařízení iSCSI, se musí připojovat k cíli iSCSI, kterému byly tyto prostředky úložiště přiřazeny. Pro připojení k cíli použije server v síti SAN iniciátor iSCSI.

Iniciátor iSCSI je logickou entitou (například program nebo služba), která serveru umožňuje komunikaci s cílem. Iniciátor iSCSI se nejprve přihlásí k cíli a požádá o zahájení relace. Než bude server přistupovat k prostředkům úložiště, musí cíl autorizovat relaci a relace musí být vytvořena.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Konfigurace iniciátoru iSCSI
 1. V seznamu Servery klikněte na iniciátor iSCSI, který chcete nakonfigurovat.

 2. Změna symbolického názvu iniciátoru:

  1. V podokně Akce klikněte na možnost Přejmenovat.

  2. Zadejte nový symbolický název iniciátoru a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka

   Změna symbolického názvu iniciátoru iSCSI může mít vliv na přístup k cílům iSCSI. Je možné, že po změně názvu bude potřeba znovu nakonfigurovat cíle, ke kterým iniciátor přistupuje, aby dokázaly nový název rozpoznat.

 3. Nastavení nového tajného klíče protokolu CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), který má být použit při připojování k cíli:

  1. V podokně Akce klikněte na možnost Nastavit tajný klíč protokolu CHAP.

  2. Zadejte nový tajný klíč protokolu CHAP a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka

   Pro cíle, ke kterým bude iniciátor získávat přístup, musí být také nakonfigurován nový tajný klíč – v opačném případě se nebude moci iniciátor k cílům přihlásit.

 4. Chcete-li obnovit tajný klíč protokolu CHAP, klikněte v podokně Akce na možnost Obnovit tajný klíč protokolu CHAP.

 5. Chcete-li přidat server iSNS (Internet Storage Name Service) pro zjišťování cíle, klikněte v podokně Akce na možnost Přidat server iSNS. Další informace naleznete v tématu Přidání serveru iSNS do topologie Fabric.

 6. Přidání cílového portu:

  1. V podokně Akce klikněte na možnost Přidat cílový portál.

  2. Zadejte adresu IP cílového portálu.

  3. Pokud cílový portál používá jiné číslo soketu než výchozí číslo (3260), zadejte číslo soketu.

  4. Chcete-li zvolit nastavení připojení, klikněte na možnost Připojení. Nakonfigurujte parametry připojení, které chcete používat, nakonfigurujte parametry CHAP vyžadované k připojení k cílovému portálu a klikněte na tlačítko OK. Další informace o protokolu CHAP naleznete v tématu Zabezpečení iSCSI.

  5. Chcete-li zvolit nastavení protokolu IPsec (Internet Protocol security), klikněte na možnost IPSec. Nakonfigurujte parametry IPsec, které jsou vyžadovány k připojení k cílovému portálu, a klikněte na tlačítko OK. Další informace o protokolu IPsec naleznete v tématu Zabezpečení iSCSI.

  6. Chcete-li přidat nový cílový portál, klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

 • Nejbezpečnější tajné klíče CHAP nejsou slova nebo fráze, ale náhodná sekvence znaků.

Další odkazy