Pomocí Průzkumníka úložišť můžete zobrazit podrobné informace o adaptérech hostitelské sběrnice (HBA) Fibre Channel na serveru nebo na dalších serverech v síti SAN (Storage Area Network).

Zobrazené jsou například tyto informace:

 • název serveru, na kterém je adaptér HBA nainstalován;

 • název WWN (World Wide Name) portu HBA;

 • název WWN uzlu HBA;

 • verze firmwaru;

 • název topologie Fabric;

 • výrobce adaptéru HBA;

 • sériové číslo adaptéru HBA;

 • verze hardwaru, ovladače a paměti ROM (Read-Only Memory);

 • identifikační kódy produktu a dodavatele;

 • statistika portu HBA (například počet odeslaných a přijatých rámců a slov, počet synchronizací a případů ztráty signálu nebo počet selhání propojení);

 • zóny, do kterých adaptér HBA patří.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Zobrazení podrobných informací o adaptéru HBA
 1. V části Servery klikněte na adaptér HBA, pro který chcete zobrazit informace.

 2. V podokně výsledků se zobrazí některé z informací adaptéru HBA. Chcete-li zobrazit podrobnější informace, klikněte v podokně Akce na možnost Vlastnosti.

Další požadavky

 • To, jaké informace budou viditelné v Průzkumníku úložišť, závisí na výrobci hardwaru adaptéru HBA. Je možné, že u některých adaptérů HBA nebude možné zobrazit všechny informace.

Další odkazy