V tomto tématu jsou uvedeny některé běžné problémy, ke kterým může dojít při používání Průzkumníka úložišť. Další informace o odstraňování potíží naleznete na webu na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94678 (stránka může být v angličtině).

S jakými potížemi jste se setkali?

Nevidím mezi topologiemi iSCSI Fabric svou topologii iSCSI Fabric.
 • Příčina:  Možné příčiny:

  • Zjišťování uzlů iSCSI probíhá zadáváním dotazů na servery iSNS (Internet Storage Name Service) ve vaší síti SAN (Storage Area Network). Pokud vaše síť SAN neobsahuje žádné servery iSNS nebo pokud cíle a iniciátory iSCSI nebyly nakonfigurovány na používání serveru iSNS pro zjišťování, nebude možné zobrazit vaše topologie iSCSI Fabric.

  • Omezení brány firewall znemožňují vašemu server komunikaci s dalšími servery ve vaší síti SAN.

  • Počítače ve vaší síti SAN nejsou součástí domény. Průzkumník úložišť dokáže zjišťovat pouze počítače, které mají plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

 • Řešení:  Možná řešení:

  • Pokud ve své síti SAN nemáte žádné servery iSNS, bude nutné server nejprve nainstalovat. V počítači se systémem Windows Server 2008 nebo novějším můžete nainstalovat Internet Storage Name Server pomocí Správce serveru (v uzlu Funkce klepněte na možnost Přidat funkce). V počítači se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 můžete stáhnout a nainstalovat Microsoft iSNS Server 3.0 z centra pro stahování Microsoft Download Center (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94670) (stránka může být v angličtině).

   Po nainstalování minimálně jednoho serveru iSNS nakonfigurujte každý cíl a iniciátor vaší sítě SAN na používání serveru iSNS pro zjišťování. Tato konfigurace probíhá v konfiguračních nástrojích pro iniciátory a cíle, například v ovládacím panelu Iniciátor iSCSI.

  • Na každém serveru, který je součástí vaší topologie Fabric a na kterém běží systém Windows Server 2008 nebo novější, povolte výjimku Služba WMI (Windows Management Instrumentation). Tuto výjimku můžete povolit pomocí ovládacího panelu Brána firewall systému Windows. Další informace naleznete na webu na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94683 (stránka může být v angličtině).

  • Přesvědčte se, zda jsou všechny počítače ve vaší síti SAN součástí domény a zda mají platný plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

Nevidím mezi topologiemi Fibre Channel Fabric svou topologii Fibre Channel Fabric.
 • Příčina:  Možné příčiny:

  • Zjišťování uzlů Fibre Channel částečně probíhá dotazováním přepínačů Fibre Channel v síti SAN. To, jaké příkazy Fibre Channel přepínač podporuje, závisí na výrobci hardwaru přepínače, modelu přepínače a verzi firmwaru, který na přepínači běží. Jestliže přepínač nepodporuje příkazy vydané Průzkumníkem úložišť, nebude daný přepínač zobrazen a pravděpodobně ani některé servery, které jsou k němu připojeny.

  • Omezení brány firewall znemožňují vašemu serveru komunikaci s dalšími servery ve vaší síti SAN.

  • Počítače ve vaší síti SAN nejsou součástí domény. Průzkumník úložišť dokáže zjišťovat pouze počítače, které mají plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

 • Řešení:  Možná řešení:

  • Obraťte se na výrobce přepínače Fibre Channel a ověřte, zda je kompatibilní s Průzkumníkem úložišť.

  • Na každém serveru, který je součástí vaší topologie Fabric a na kterém běží systém Windows Server 2008 nebo novější, povolte výjimku Služba WMI (Windows Management Instrumentation). Tuto výjimku můžete povolit pomocí ovládacího panelu Brána Windows Firewall. Další informace naleznete na webu na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94683 (stránka může být v angličtině).

  • Přesvědčte se, zda jsou všechny počítače ve vaší síti SAN součástí domény a zda mají platný plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

Nemohu se připojit ke vzdálenému počítači pomocí Průzkumníka úložišť.
 • Příčina: Ve vzdáleném počítači není povolena výjimka Služba WMI (Windows Management Instrumentation) nebo nejste přihlášeni pomocí účtu domény, který je členem skupiny Administrators ve vzdáleném počítači.

 • Řešení: Pomocí ovládacího panelu Brána firewall systému Windows povolte výjimku Služba WMI (Windows Management Instrumentation) ve vzdáleném počítači. Další informace naleznete na webu na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94683 (stránka může být v angličtině).

  Také zajistěte, aby byl účet použitý k přihlášení k místnímu počítači členem skupiny Administrators ve vzdáleném počítači. Další informace naleznete v článku Připojení ke vzdálenému počítači.

Další odkazy