V uzlu Servery stromové struktury konzoly Průzkumníka úložišť můžete zobrazit podrobné informace o každém adaptéru hostitelské sběrnice (HBA) na serverech, které jsou připojeny k topologii Fibre Channel Fabric. Můžete také provádět řadu úloh pro správu iniciátorů a cílů iSCSI dostupných v topologii iSCSI Fabric.

Poznámka

Průzkumník úložišť může zobrazit a spravovat pouze prostředky na serverech, které jsou součástí domény a mají plně kvalifikovaný název domény (FQDN).

Důležité informace

Chcete-li zobrazit a spravovat servery ve své síti SAN (Storage Area Network), musíte povolit výjimku Služba WMI (Windows Management Instrumentation) na každém serveru se systémem Windows Server 2008 nebo novějším, který je součástí vaší topologie Fibre Channel nebo iSCSI Fabric. Tuto výjimku můžete povolit pomocí ovládacího panelu Brána firewall systému Windows. Další informace naleznete na webu na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94683 (stránka může být v angličtině).

Tato kapitola obsahuje následující témata: