TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri on alustettava, ennen kuin tietokone voidaan suojata sen avulla.

Windows Vista Logo -ohjelman mukaisissa tietokoneissa on BIOS-esikäynnistysominaisuudet, joiden ansiosta tietokoneen TPM-turvapiiri on helppo alustaa käyttämällä ohjattua TPM-turvapiirin alustusta.

Kun käynnistät ohjatun TPM-turvapiirin alustuksen, voit selvittää, onko tietokoneen TPM-turvapiiri alustettu vai ei.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen. Tietokoneessa on lisäksi oltava yhteensopiva BIOS ja TPM-piiri.

Ohjatun TPM-turvapiirin alustuksen käynnistäminen
 1. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja sitten Suorita.

 2. Kirjoita Avaa-ruutuun tpm.msc ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 4. Käynnistä ohjattu TPM-alustustoiminto valitsemalla Toiminto-valikosta Alusta TPM.

 5. Jos TPM-turvapiiriä ei ole koskaan alustettu tai jos se on poistettu käytöstä, ohjattu TPM-turvapiirin alustus tuo näyttöön Ota käyttöön TPM-suojauslaitteisto -valintaikkunan. Tässä valintaikkunassa on ohjeet TPM-suojauslaitteiston alustamiseen tai käyttöönottamiseen. Jatka tätä toimintoa.

  Huomautus

  Jos TPM-toiminto on jo käytössä, ohjattu TPM-turvapiirin alustus tuo näyttöön TPM-omistajasalasanan luominen -valintaikkunan. Ohita loput näistä toimista ja jatka jäljempänä tässä ohjeaiheessa olevaan TPM-turvapiirin omistajuuden määrittäminen -osaan.

  Huomautus

  Jos ohjattu TPM-turvapiirin alustus havaitsee, että käytössä oleva BIOS ei ole yhteensopiva, et voi jatkaa ohjatun TPM-alustuksen käyttämistä, ja näyttöön tulee kehotus lukea TPM-turvapiirin alustamisohjeet tietokoneen valmistajan ohjeista.

 6. Valitse Käynnistä uudelleen.

 7. Noudata BIOS-näytön ohjeita. Näyttöön tulee hyväksymiskehote, joka varmistaa, että käyttäjä käyttää tietokonetta fyysisesti, eikä mikään haittaohjelma ole yrittämässä ottaa TPM-turvapiiriä käyttöön.

  Huomautus

  BIOS-näytön kehotteet ja näytön edellyttämät näppäinpainallukset vaihtelevat tietokoneen valmistajan mukaan.

 8. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, kirjaudu tietokoneeseen samoilla järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla, joita käytit näiden toimien aloittamiseen.

 9. Ohjattu TPM-alustus käynnistyy uudelleen automaattisesti. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 10. Jatka seuraaviin toimiin.

TPM-turvapiirin alustamisen viimeisteleminen edellyttää sen omistajan määrittämistä. Omistajuuden määrittämiseen liittyy TPM-turvapiirin omistajasalasanan luominen. Lisätietoja omistajasalasanasta on ohjeaiheessa Tietoja TPM-omistajasalasanasta.

TPM-turvapiirin omistajuuden määrittäminen
 1. Jos et jatka suoraan edellisestä toiminnosta, käynnistä ohjattu TPM-alustus. Jos haluat tarkastella tämän tekemisen vaiheita, lue edellä tässä toimialueessa oleva Ohjatun TPM-turvapiirin alustuksen käynnistäminen -osa.

 2. Valitse Luo TPM-omistajasalasana -valintaikkunassa Luo salasana automaattisesti (suositus).

 3. Valitse Tallenna TPM-omistajasalasana -valintaikkunassa Tallenna salasana.

 4. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa salasanan tallennussijainti ja valitse sitten Tallenna. Salasanatiedosto tallennetaan tiedostona tietokoneen_nimi.tpm.

  Tärkeää

  TPM-omistajasalasana kannattaa tallentaa siirrettävään tietovälineeseen, jota säilytetään turvallisessa paikassa.

 5. Valitse Tulosta salasana, jos haluat tulostaa salasanan paperille.

  Tärkeää

  TPM-omistajasalasana kannattaa tulostaa paperille ja asettaa turvalliseen paikkaan.

 6. Valitse Alusta.

  Huomautus

  TPM-turvapiirin alustaminen voi kestää muutaman minuutin.

 7. Valitse Sulje.

  Huomioitavaa

  Älä hukkaa salasanaasi. Jos hukkaat salasanasi, et voi tehdä hallinnallisia muutoksia tyhjentämättä TPM-turvapiiriä. Tämä voi johtaa tietojen menettämiseen.