De TPM (Trusted Platform Module) moet worden geïnitialiseerd voordat deze uw computer kan beveiligen.

Op computers die voldoen aan de vereisten van het Windows Vista Logo-programma, is BIOS-functionaliteit beschikbaar die voorafgaand aan het opstarten wordt uitgevoerd, waarmee u de TPM van de computer eenvoudig kunt initialiseren via de wizard TPM initialiseren.

Met deze wizard kunt u bepalen of de TPM van de computer al dan niet is geïnitialiseerd.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bovendien moeten de BIOS en TPM van de computer compatibel zijn.

De wizard TPM initialiseren starten
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en Uitvoeren.

 2. Typ tpm.msc in het vak Openen en druk op ENTER.

 3. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 4. Klik op TPM initialiseren in het deelvenster Actie om de wizard TPM initialiseren te starten.

 5. Als de TPM niet eerder is geïnitialiseerd of is uitgeschakeld, wordt het dialoogvenster De TPM-beveiligingshardware inschakelen weergegeven. In dit dialoogvenster worden richtlijnen gegeven voor het initialiseren of inschakelen van de TPM. Ga verder met de hier beschreven procedure.

  Opmerking

  Als de TPM is ingeschakeld, verschijnt het dialoogvenster Het wachtwoord voor TPM-eigendom instellen. Sla de rest van de hier beschreven procedure over en ga verder met de sectie 'Het eigendom van de TPM instellen', verderop in dit onderwerp.

  Opmerking

  Als door de wizard TPM initialiseren wordt geconstateerd dat het BIOS niet compatibel is, kunt u de wizard TPM initialiseren niet verder uitvoeren en wordt u aangeraden de documentatie van de computerfabrikant te raadplegen voor instructies voor het initialiseren van de TPM.

 6. Klik op Opnieuw opstarten.

 7. Volg de aanwijzingen in het BIOS-scherm. Er verschijnt een prompt waarin u om bevestiging wordt gevraagd. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de gebruiker fysieke toegang heeft tot de computer en dat de TPM niet wordt ingeschakeld door schadelijke software.

  Opmerking

  De prompts in het BIOS-scherm en de vereiste toetsaanslagen zijn per computerfabrikant verschillend.

 8. Nadat de computer opnieuw is opgestart, meldt u zich aan bij de computer met dezelfde beheerdersreferenties die u hebt gebruikt voor het starten van deze procedure.

 9. De wizard TPM initialiseren wordt automatisch opnieuw gestart. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 10. Ga verder met de volgende procedure.

U voltooit de initialisatie van de TPM door de eigenaar van de TPM in te stellen. Tijdens de procedure waarmee u het eigendom van de TPM overneemt, stelt u het wachtwoord van de eigenaar van de TPM in. Zie Informatie over het eigenaarswachtwoord voor de TPM voor meer informatie over het eigenaarswachtwoord.

Het eigendom van de TPM instellen
 1. Als u niet onmiddellijk verdergaat na de hierboven beschreven procedure, moet u de wizard TPM initialiseren opnieuw starten. Raadpleeg 'De wizard TPM initialiseren starten', eerder in dit onderwerp, voor meer informatie.

 2. Selecteer Het wachtwoord automatisch instellen (aanbevolen) in het dialoogvenster Het wachtwoord voor TPM-eigenaar instellen.

 3. Klik op Het wachtwoord opslaan in het dialoogvenster Uw wachtwoord voor TPM-eigenaar opslaan.

 4. Selecteer de locatie waarop u het wachtwoord wilt opslaan in het dialoogvenster Opslaan als en klik op Opslaan. Het wachtwoordbestand wordt opgeslagen met de naam computernaam.tpm.

  Belangrijk

  U wordt dringend aangeraden het wachtwoord van de eigenaar van de TPM op te slaan op een verwisselbaar medium en het medium op een veilige plaats te bewaren.

 5. Klik op Het wachtwoord afdrukken als u het wachtwoord op papier wilt afdrukken.

  Belangrijk

  U wordt dringend aangeraden uw wachtwoord als eigenaar van de TPM op papier af te drukken en de afdruk op een veilige plaats te bewaren.

 6. Klik op Initialiseren.

  Opmerking

  Het initialisatieproces voor de TPM kan enkele minuten duren.

 7. Klik op Sluiten.

  Waarschuwing

  Zorg dat u het wachtwoord niet kwijtraakt. Als dat wel gebeurt, moet u vervolgens de TPM verwijderen als u beheerwijzigingen wilt uitvoeren. Het verwijderen van de TPM kan leiden tot gegevensverlies.