Megjegyzések

Az áttelepítés az alábbi három lépésből áll:

 1. A NIS-leképezéseket telepítse át egy Windows-alapú kiszolgálóra.

  • A parancssorból

   Az Identitáskezelés Unixhoz szolgáltatás tartalmaz egy nis2ad nevű parancssori eszközt, amellyel a leképezések áttelepíthetők Unix-alapú NIS-kiszolgálóról AD DS-alapú NIS-kiszolgálóra.

  • Az áttelepítés varázsló használatával

   Az Identitáskezelés UNIX-hoz szolgáltatás NIS-adatáttelepítés varázslója kibontja az áttelepítéshez szükséges információt. Az áttelepítési varázsló használata esetén is el kell végeznie az alábbi, 2. és 3. lépést.

  Az áttelepítési varázsló és a nis2ad parancs is a NIS-leképezések forrásfájljaiból olvassa be a leképezések adatait. Ezek egyszerű szövegfájlok, amelyek a NIS-leképezések adatbázisát alkotják. Ezeket a forrásfájlokat olyan helyen kell tárolni, ahol a tartományvezérlő az áttelepítés során hozzáfér (például a tartományvezérlő egy lemezén, vagy egy tartományvezérlő számára hozzáférhető megosztott könyvtárban).

 2. Tájékoztassa a létező alárendelt (más néven szolga) NIS-kiszolgálókat az új fő NIS-kiszolgálóról.

  Az áttelepítés után az eredeti UNIX-alapú NIS-kiszolgálónak el kell küldenie a frissített leképezéseket az alárendelt NIS-kiszolgálók részére a leképezésekben az új főkiszolgáló nevével.

 3. Tiltsa le az eredeti NIS-kiszolgálót.

A UNIX-alapú alárendelt NIS-kiszolgálók zökkenőmentesen folytathatják a munkát, azonban a leképezések frissítéseit ezentúl a Windows-alapú, és nem a UNIX-alapú számítógéptől kapják. Az ügyfélszámítógépek továbbra is az új főkiszolgálótól kapják a NIS-leképezéseket és adatokat.

  Művelet Témakör
Jelölőnégyzet

A NIS-leképezések áttelepítésének részletesebb ismertetése

A NIS adatáttelepítés ismertetése

Jelölőnégyzet

Biztonsági másolat készítése a Windows tartományvezérlőkről vagy teszt tartományvezérlő használata

 

Jelölőnégyzet

Bejelentkezés a Tartományi rendszergazdák csoport tagjaként

 

Jelölőnégyzet

Az áttelepíteni kívánt NIS-tartomány és az áttelepítési mód azonosítása az alábbiak figyelembe vételével:

 • Egyszerre csak egy NIS-tartomány telepíthető át, de a NIS-tartomány egyesíthető egy korábban már áttelepített NIS-tartománnyal.

 • Ha nem egyesíti a tartományokat, megőrizheti a tartomány létező nevét, vagy új nevet is adhat az áttelepített tartománynak.

 • NIS-tartomány hozzáadása csak egyetlen AD DS-tartományhoz javasolt.

A NIS áttelepítése Active Directory tartományi szolgáltatásokra

Jelölőnégyzet

Annak ellenőrzése, hogy a NIS adatáttelepítés varázslót futtató számítógép hozzáfér-e az áttelepíteni kívánt NIS-leképezések forrásfájljaihoz (a NIS-leképezések forrásfájljai egyszerű szövegfájlok, amelyekből összeáll a NIS-leképezések adatbázisa). A fájlok hozzáférhetővé tételéhez a Windows-alapú számítógépen használja az NFS fájlrendszert, vagy másolja a fájlokat FTP protokollal a Windows-alapú számítógépre. Az összes szabványos és nem szabványos leképezés-forrásfájlt azonos könyvtárban kell tárolni.

A NIS adatáttelepítés ismertetése

Jelölőnégyzet

Az áttelepíteni kívánt szabványos NIS-leképezések és a leképezés-forrásfájlok elérési útjainak azonosítása a következők figyelembe vételével:

 • Az áttelepítés lépésenként végezhető, először egy leképezést áttelepítve, majd egy másikat, és így tovább.

 • Először a passwd leképezést telepítse át, ha más, ettől függő leképezéseket (például a group vagy shadow leképezéseket) kíván áttelepíteni.

 • A networks leképezést a netmasks előtt telepítse át.

Szabványos és nem szabványos leképezések áttelepítése és kezelése

Jelölőnégyzet

Az áttelepíteni kívánt nem szabványos NIS-leképezések, formátumaik és a leképezés-forrásfájlok elérési útjainak azonosítása (az összes szabványos és nem szabványos leképezés-forrásfájlt azonos könyvtárban kell tárolni)

Szabványos és nem szabványos leképezések áttelepítése és kezelése

Jelölőnégyzet

Annak ellenőrzése, hogy találhatók-e a NIS-leképezések forrásfájljaiban azonos elsődleges kulccsal rendelkező bejegyzések (például több felhasználó azonos felhasználóazonosítóval (UID) a passwd fájlban) és az ilyen ismétlődések megszüntetése

Áttelepítési ütközések feloldása

Jelölőnégyzet

Azoknak az AD DS-tárolóknak a meghatározása, amelyekbe a NIS-tartományt át szeretné telepíteni

 

Jelölőnégyzet

Válasszon a két lehetséges áttelepítési stratégia közül. Ha az áttelepítések során ütközések lépnek fel a létező leképezési bejegyzések és az áttelepítendő bejegyzések között, az alábbi módszerek közül választhat:

 • Felülírja a létező bejegyzést az áttelepített adattal.

 • Megőrzi a létező bejegyzést és figyelmen kívül hagyja az áttelepítendő adatot.

 • Módosítsa a Windows fióknevet az Active Directory szolgáltatásban, ezzel feloldja az ütközést. Ha különböző típusú objektumok rendelkeznek azonos névvel, az áttelepítés előtt mindkét objektum neve megváltozik.

Gyakorlati tanácsok a NIS-kiszolgálószolgáltatáshoz

Jelölőnégyzet

Annak meghatározása, hogy a NIS-adatáttelepítés varázslóját áttelepítés nélkül futtatja-e, amellyel az áttelepítés előtt megfigyelheti a folyamat eseményeit (ajánlott), vagy a varázsló első futtatásakor elvégezi az áttelepítést. A varázsló konfigurálható az áttelepítési lépések naplózására is, az adatok valódi áttelepítése nélkül az Active Directory szolgáltatásba.

Gyakorlati tanácsok a NIS-kiszolgálószolgáltatáshoz

Jelölőnégyzet

A NIS-leképezések áttelepítése a Windows Server és Active Directory szolgáltatást futtató számítógépen az Active Directory szolgáltatásba

NIS-tartományok áttelepítése

Jelölőnégyzet

A naplófájlok áttekintése az áttelepítés után az esetleges hibák vagy ütközések felderítésére (feloldhatja a naplóban található ütközéseket, és ismét áttelepítheti az érintett bejegyzéseket)

Áttelepítési ütközések feloldása

Jelölőnégyzet

Bármelyik alárendelt (szolga) UNIX NIS-kiszolgáló konfigurálása a NIS-kiszolgálószolgáltatás NIS-főkiszolgálóként való használatára

UNIX NIS-kiszolgáló konfigurálása a NIS-kiszolgálószolgáltatás főkiszolgálóként való használatára

Jelölőnégyzet

Bármelyik UNIX NIS-ügyfélszámítógép konfigurálása a NIS-kiszolgálószolgáltatás NIS-főkiszolgálóként való használatára

UNIX-ügyfelek konfigurálása a NIS-kiszolgálószolgáltatás főkiszolgálóként való használatára

Jelölőnégyzet

Az új Windows felhasználói fiókok (melyek a NIS-áttelepítés során jöttek létre) jelszavának beállítása egy ismert, ideiglenes értékre, a felhasználók értesítése az ideiglenes jelszóról, továbbá figyelmeztetés a Windows jelszavának mielőbbi megváltoztatására

 

További hivatkozások

A NIS-kiszolgálószolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő helyet:

 • Windows Server TechCenter a következőhöz: Active Directory Tartományi szolgáltatás (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48547) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)


Tartalom