psadmin

name

psadmin – A Windows rendszer Jelszó-szinkronizálás szolgáltatását kezelő parancssori segédprogram

SZINTAXIS

psadmin [computername] [common_option] [add | delete | list]
psadmin [computername] [common_option] config [config_option]

LEÍRÁS

A psadmin a Windows parancssori segédprogramja, mely az Identitáskezelés Unixhoz program Jelszó-szinkronizálás összetevőjének helyi vagy globális kezelésére szolgál. A psadmin parancs által végrehajtott művelet a megadott parancsargumentumtól függ.

Az adott parancsargumentumok mellett a psadmin a következő általános beállításokat és argumentumokat fogadja el, amelyeket a common_option címke jelöl a parancsban:

Fogalom Definíció

-u username

Annak a felhasználói fióknak a neve, amelynek a jelszó-szinkronizálási beállításait módosítani vagy listázni kívánja.

-p password

Annak a felhasználói fióknak a jelszava, amelynek a jelszó-szinkronizálási beállításait módosítani vagy listázni kívánja.

-?

A parancs használati információit jeleníti meg.

A psadmin parancshoz az alábbi konfigurációs beállításokat adhatja meg:

Kifejezés Definíció

-comp name

Annak a számítógépnek a neve, amelynek a konfigurációs beállításait módosítani kívánja. Ha a -comp kapcsolót nem adja meg, a Jelszó-szinkronizálás az alapértelmezett konfigurációs beállításokat módosítja. Ha a -comp az egyetlen megadott kapcsolódó, a Jelszó-szinkronizálás megjeleníti az adott számítógép konfigurációs adatait.

-enable direction

A jelszó-szinkronizálás irányának megadására szolgál. A direction változóhoz az alábbi értékeket adhatja meg:

WintoUnix: a Windows operációs rendszert futtató számítógépek jelszóváltozásainak szinkronizálása a UNIX operációs rendszert futtató számítógépekkel.

UnixToWin: a UNIX operációs rendszert futtató számítógépek jelszóváltozásainak szinkronizálása a Windows operációs rendszert futtató számítógépekkel.

BothDir: kétirányú jelszó-szinkronizálás engedélyezése.

-key keyvalue

Beállítja a titkosítási és visszafejtési kulcsot a -comp kapcsolóval megadott számítógépen. Ha a keyvalue értéke „random”, a Jelszó-szinkronizálás véletlenszerűen generált titkosítási kulcsot alkalmaz.

-port number

A megadott számítógép portszámának beállítására szolgál.

-retry number

Az ismételt kísérletek számát határozza meg. Mivel ez a beállítás globális, csak akkor adható meg, ha a parancssor nem tartalmazza a -comp kapcsolót.

-interval secs

Az ismételt kísérletek közötti várakozási időt határozza meg, másodpercben. Mivel ez a beállítás globális, csak akkor adható meg, ha a parancssor nem tartalmazza a -comp kapcsolót.

-log [yes | no]

Engedélyezi vagy letiltja a naplózást. Mivel ez a beállítás globális, csak akkor adható meg, ha a parancssor nem tartalmazza a -comp kapcsolót.

-?

Megjeleníti a psadmin parancs használati információit és alkalmazható argumentumait.

A psadmin segédprogram a következő parancsargumentumokat fogadja el:

Kifejezés Definíció

add computername

Hozzáadja a megadott számítógépet a jelszó-szinkronizálási listához.

delete computername

Törli a megadott számítógépet a jelszó-szinkronizálási listáról.

list

Megjeleníti a Jelszó-szinkronizálás szolgáltatás számítógéplistáját.

syncSNIS [yes | no]

Engedélyezze (yes) vagy tiltsa le (no) az automatikus jelszó-szinkronizálást Windows-UNIX irányban minden olyan NIS-fiókhoz, amelyet áttelepítettek a Active Directory Tartományi szolgáltatásba (AD DS). Ha a syncSNIS paramétert „yes” értékkel hozzáadja a psadmin parancshoz, a rendszer kompatibilitás-ellenőrzés végrehajtására kéri a Service Pack 1 (SP1) szervizcsomaggal bővített Windows Server 2003 rendszerrel. A kompatibilitás-ellenőrzés elvégzése biztonsági szempontból erősen ajánlott. A kompatibilitás-ellenőrzéssel kapcsolatos további információkért olvassa el a Gyakorlati tanácsok jelszó-szinkronizáláshoz című témakört.


Tartalom