A NIS-kiszolgálószolgáltatás ismertetése

A NIS-kiszolgálószolgáltatás a Windows rendszert és a Network Information Service- (NIS-) hálózatokat egyesíti: lehetővé teszi, hogy a Windows-alapú Active Directory Tartományi szolgáltatás- (AD DS-) tartományvezérlő fő NIS-kiszolgálóként viselkedjen egy vagy több NIS-tartományban. A NIS-kiszolgálószolgáltatás a szabványos és nem szabványos NIS-leképezések adatait is az AD DS szolgáltatásban tárolja. (A szabványos leképezések a következő típusú elemeket tartalmazhatják, minden más elem nem szabványosnak minősül: aliases, bootparams, ethers, hosts, group, netgroup, netid, netmasks, networks, passwd, protocols, rpc, services, pservers és shadow.)

A NIS-kiszolgálószolgáltatás egyetlen névteret hoz létre a Windows és a NIS-tartományokhoz. Ezt a névteret a Windows-rendszergazda egyszerű eszközökkel kezelheti. A rendszergazda könnyen hozhat létre, módosíthat és törölhet felhasználói fiókokat a Windows- és a Unix-tartományokban is. Azok a felhasználók, akik fiókkal rendelkeznek a Windows és Unix környezetekben is, ezeket az AD DS segítségével kezelheti a megfelelő tartományhoz és névtérhez szükséges összes attribútummal együtt.

A NIS-kiszolgálószolgáltatást futtató fő és alárendelt kiszolgálók

A NIS-kiszolgálószolgáltatás más tartományvezérlőkön is telepíthető a fő NIS-kiszolgálóval megegyező tartományon belül, így ezek a tartományvezérlők NIS alárendelt kiszolgálóként működhetnek. Ebben az esetben az AD DS NIS-adatait automatikusan replikálja a program a NIS-kiszolgálószolgáltatást futtató Windows-tartományvezérlők között. A Unix-alapú számítógépek továbbra is maradhatnak alárendelt kiszolgálók a NIS tartományban, mert a NIS-kiszolgálószolgáltatás az yppush paranccsal propagálja a NIS-adatok módosításait a Unix-alapú NIS-kiszolgálókra, ugyanúgy, mint a Unix-alapú fő NIS-kiszolgáló.

Áttelepítési folyamat

A NIS-kiszolgálószolgáltatás telepítése után először át kell telepítenie a NIS-leképezéseket a Unix-alapú NIS-kiszolgálókról a NIS-kiszolgálószolgáltatást futtató számítógépre. Ezen feladat elvégzéséhez használhatja a NIS-kiszolgálószolgáltatáshoz tartozó Windows-alapú áttelepítési varázslót vagy egy parancssori eszközt. A leképezések áttelepítése után a NIS-kiszolgálószolgáltatás készen áll fő kiszolgálóként működni a NIS-tartományon. Áttelepíthet több NIS-tartományt ugyanarra a Windows-alapú Active Directory-tartományvezérlőre. A tartományok egyesíthetőek és külön is tarthatók. A NIS-leképezési adatok lépésről-lépésre, egyszerre egy NIS-leképezés áttelepítésével is áttelepíthetők.

A NIS-kiszolgálószolgáltatás egyszerre több NIS-tartományt is képes támogatni. A több tartományhoz tartozó leképezések egyidejűleg tárolhatók az AD DS szolgáltatásban. Az ügyfelektől vagy az azonos tartományban lévő kiszolgálóktól érkező kérelmek egy, az adott tartományban található leképezéstől kapnak adatokat.

A NIS-kiszolgálószolgáltatás kezelése

A NIS-kiszolgálószolgáltatás a Windows-alapú Identitáskezelés Unixhoz eszközzel kezelhető. Az AD DS szolgáltatásokba áttelepített passwd, groups és hosts leképezéseket Windows-alapú eszközökkel kezelheti, például az Active Directory – felhasználók és számítógépek eszközzel. Használhatja a nismap és a nisadmin parancssori eszközöket is a szabványos és nem szabványos leképezések kezelésére, valamint a NIS-kiszolgálószolgáltatás kezelésére. A NIS-kiszolgálószolgáltatás teljesítménye a Windows felügyeleti eszközeivel, többek között az Eseménynaplóval monitorozható. Ez utóbbi a NIS-kiszolgálószolgáltatás által naplózott jelentős események és hibák auditálására használható.

Azon túl, hogy a Windows felügyeleti eszközeit is használhatja, az Active Directory Service Interfaces (ADSI) vagy a LDAP segítségével további felügyeleti eszközöket is létrehozhat.

A NIS-kiszolgálószolgáltatás használja a NIS távoli eljáráshívásokat is. Ezekkel a Unix- és a Windows-alapú NIS-ügyfelektől, valamint egyéb alárendelt NIS-kiszolgálóktól érkező kérelmek szolgálhatók ki. A NIS-kiszolgálószolgáltatás a szórás és a hagyományos kötés üzemmódot is támogatja.

A témakör tartalma

Ez a rész az alábbi témaköröket tárgyalja.


Tartalom