De Enterprise PKI-module bevat een weergave van de status van certificeringsinstanties (CA's) en onlineresponders in een of meer openbare-sleutelinfrastructuren (PKI's). Daarnaast kan de Enterprise PKI-module worden gebruikt voor het verifiëren van de geldigheid en beschikbaarheid van toegangslocaties voor CA-gegevens en distributiepunten voor certificaatintrekkingslijsten (CRL's).

Voor elke CA die u selecteert, duidt de Enterprise PKI-module een van de CA-statussen aan die in de volgende tabel worden weergegeven.

Indicator CA-status

Vraagteken

Evaluatie van de CA-status

Groene indicator

CA heeft geen problemen

Gele indicator

CA heeft een of meer niet-kritieke problemen

Rode indicator

CA heeft een of meer kritieke problemen

Rood kruis door het CA-pictogram

CA is offline

Als uw omgeving een of meer onlineresponders bevat, kan de Enterprise PKI-module worden gebruikt voor het bewaken van de status van deze onderdelen. De indicators en statussen in de volgende tabel zijn alleen van toepassing op onlineresponders.

Indicator Status van onlineresponder

Vraagteken

Evaluatie van de status van de onlineresponder

Groene indicator

Onlineresponder heeft geen problemen

Gele indicator

Onlineresponder heeft een of meer niet-kritieke problemen

Rode indicator

Onlineresponder heeft een of meer kritieke problemen

Rood kruis door het CA-pictogram

Onlineresponder is offline

De volgende statuscodes zijn van toepassing op CRL-distributiepunten, delta-CRL-distributiepunten en toegangslocaties voor CA-gegevens.

Indicator Status van het CRL-distributiepunt of van de toegang tot CA-gegevens

Vraagteken

Evaluatie van de status van de locatie

Groene indicator

Gegevens zijn beschikbaar en ondervinden geen problemen

Gele indicator

Gegegevens zijn beschikbaar en hebben een of meer niet-kritieke problemen

Rode indicator

Gegevens zijn beschikbaar, maar hebben een of meer kritieke problemen

Rood kruis door het CA-pictogram

Gegevens zijn niet beschikbaar

Voor problemen met onlineresponders moet u de module Onlineresponder gebruiken voor verdere diagnose en voor het oplossen van het probleem. Voor verdere problemen met CA's, CRL-distributiepunten en toegangslocaties voor CA-gegevens moet u de module Certificeringsinstantie gebruiken voor verdere diagnose en voor het oplossen van het probleem. Daarnaast kunt u Logboeken op de computers die als host optreden voor de rolservices van AD CS (Active Directory Certificate Services) raadplegen voor aanvullende informatie in verband met probleemoplossing voor het vaststellen en oplossen van problemen. Zie 'Active Directory Certificate Services' (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89215) voor meer informatie over het oplossen van problemen met CA's, onlineresponders, het valideren van certificaten en het controleren van intrekkingsgegevens. (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Extra naslaginformatie