Snapin-modulen Företags-PKI visar status för certifikatutfärdare och onlinesvarare i en eller flera infrastrukturer för offentliga nycklar (PKI). Dessutom kan modulen användas för att verifiera giltighet och tillgänglighet för platser för åtkomst till information om utfärdare och distributionsplatser för listor över återkallade certifikat.

Hälsotillståndet för varje vald certifikatutfärdare visas i följande tabell i snapin-modulen Företags-PKI.

Indikator Tillstånd för certifikatutfärdare

Frågetecken

Utvärdering av hälsotillstånd

Grön indikator

Felfri

Gul indikator

Ett eller fler mindre problem

Röd indikator

Ett eller fler större problem

Rött kryss över en certikatutfärdarikon

Offline

Om din miljö innehåller en eller fler onlinesvarare kan snapin-modulen Företags-PKI användas för att övervaka statusen på dessa komponenter. Indikatorerna och hälsotillstånden i följande tabell gäller onlinesvarare.

Indikator Tillstånd för onlinesvarare

Frågetecken

Utvärdering av hälsotillstånd

Grön indikator

Felfri

Gul indikator

Ett eller fler mindre problem

Röd indikator

Ett eller fler större problem

Rött kryss över en certikatutfärdarikon

Offline

Följande statuskoder gäller för distributionsplatser för listor över återkallade certifikat, distributionsplatser för listor över ändringar i återkallade certifikat och platser för åtkomst till information om utfärdare.

Indikator Tillstånd för distributionsplatser för listor över återkallade certifikat eller för åtkomst till information om utfärdare

Frågetecken

Utvärdering av hälsotillstånd

Grön indikator

Data är tillgängliga och felfria

Gul indikator

Data är tillgängliga och har ett eller fler mindre problem

Röd indikator

Data är tillgängliga men har ett eller fler större problem

Rött kryss över en certikatutfärdarikon

Data är inte tillgängliga

Om problemen avser onlinesvararen kan du felsöka och lösa problemet med snapin-modulen Onlinesvarare. Om problemen avser certifikatutfärdare, distributionsplatser för listor över återkallade certifikat och platser för åtkomst till information om utfärdare, använder du snapin-modulen Certifikatutfärdare. Du hittar också mer felsökningsinformation i Loggboken på datorer som är värdar för rolltjänsterna i Active Directory-certifikattjänster (AD CS), som kan hjälpa dig att identifiera och lösa eventuella problem. Mer information om felsökning av Certifikatutfärdare, Onlinesvarare, certifikatverifiering och problem med kontroll av återkallade certifikat finns i avsnittet om Active Directory-certifikattjänster (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89215 (sidan kan vara på engelska)).

Ytterligare referenser