Snapin-modulen Företags-PKI är först och främst ett övervakningsverktyg och många av de problem som uppstår när du använder Företags-PKI kan lösas med hjälp av snapin-modulerna Certifikatmallar, Certifikatutfärdare och Onlinesvarare. En uppsättning uppgifter, bland annat behållare för Active Directory-certifikattjänster (AD CS) kan dock utföras direkt från snapin-modulen Företags-PKI.