Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa jest przede wszystkim narzędziem do monitorowania. Wiele problemów zidentyfikowanych za pomocą tej przystawki można rozwiązać dzięki przystawkom Szablony certyfikatów, Urząd certyfikacji lub Obiekt odpowiadający w trybie online. Istnieje jednak szereg zadań, dotyczących kontenerów usług certyfikatów w usłudze Active Directory, które można wykonywać bezpośrednio z poziomu przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.