Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa umożliwia monitorowanie jednej lub wielu infrastruktur klucza publicznego (PKI, public key infrastructure) oraz jednego lub wielu urzędów certyfikacji w organizacji i zarządzanie nimi.