Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa zawiera widok stanów wszystkich urzędów certyfikacji dla jednej lub wielu infrastruktur klucza publicznego (PKI, public key infrastructure) w sieci użytkownika. Dzięki widokowi zawierającemu wiele urzędów certyfikacji wraz z ich stanami administratorzy mogą łatwiej i wydajniej zarządzać hierarchami urzędów certyfikacji i rozwiązywać możliwe problemy z urzędami certyfikacji.