Modul snap-in Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě poskytuje zobrazení stavu všech certifikačních autorit pro jednu nebo více infrastruktur veřejných klíčů v síti. Zobrazení více certifikačních autorit s aktuálním stavem umožňuje správcům řídit hierarchie certifikačních autorit a snadněji i efektivněji odstraňovat možné chyby certifikačních autorit.