Levé podokno (nebo strom konzoly) modulu snap-in Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě obsahuje stromové zobrazení infrastruktur veřejných klíčů (PKI) a podnikových certifikačních autorit v organizaci.

Vyberete-li ve stromu konzoly určitou infrastrukturu veřejných klíčů, v podokně s podrobnostmi se zobrazí stav celé infrastruktury PKI: OK, pokud je vše správně nakonfigurováno a funguje správně nebo Chyba, pokud se vyskytly problémy vyžadující vaši pozornost.

Vyberete-li ve stromu konzoly určitou certifikační autoritu, zobrazí se další informace, které lze využít k identifikaci zdroje chybového stavu, jako je dostupnost, platnost nebo nedostupnost následujících položek:

  • Certifikát certifikační autority

  • Místa pro přístup k informacím úřadu

  • Distribuční místa seznamu odvolaných certifikátů (CRL)

  • Distribuční místa rozdílových seznamů CRL

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na název infrastruktury veřejných klíčů ve stromu konzoly, můžete konfigurovat, kdy chcete zobrazit výstrahy na následující součásti certifikačních autorit v této hierarchii.

Součást Popis

Nastavit stav certifikátu na hodnotu Před vypršením, pokud do konce platnosti zbývá

Počet dnů před vypršením platnosti certifikátu certifikační autority, kdy se zobrazí upozornění

Nastavit stav seznamu CRL na hodnotu Před vypršením, pokud do konce platnosti zbývá

Počet hodin před vypršením platnosti seznamu CRL, kdy se zobrazí upozornění

Nastavit stav rozdílového seznamu CRL na hodnotu Před vypršením, pokud do konce platnosti zbývá

Počet hodin před vypršením platnosti rozdílového seznamu CRL, kdy se zobrazí upozornění

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

Změna možností upozornění pro infrastrukturu veřejných klíčů
  1. Otevřete modul snap-in Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě

  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na položku Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě.

  3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  4. Zkontrolujte nebo změňte uvedené dny a hodiny pro certifikáty certifikační autority, seznamy CRL a rozdílové seznamy CRL.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. V nabídce Akce klikněte na příkaz Aktualizovat.