Certifikační autority jsou uvedeny podle názvu a svého místa v rámci infrastruktury veřejných klíčů (PKI). Kořenové certifikační autority jsou umístěny na vrcholu hierarchie a podřízené certifikační autority jsou pod nimi. V závislosti na výběru infrastruktury PKI nebo certifikační autority ve stromu konzoly mohou být certifikační autority uvedeny buď ve stromu konzoly, nebo v podokně s podrobnostmi. Když v okně s podrobnostmi dvakrát kliknete na certifikační autoritu, bude rozbalena a vybrána ve stromu konzoly.

Informace o stavu certifikační autority může nabývat hodnot OK, Upozornění, Chyba nebo Nelze stáhnout. Tato stavová hlášení signalizují, zda došlo k problému s některým aspektem certifikační autority, ať už s certifikátem, distribučními místy CRL, s místy pro přístup k informacím úřadu nebo se nepodařilo získat informaci o stavu. Informace o konkrétních chybových zprávách týkajících se jednotlivých stavů a jejich významu naleznete v článku Stavové kódy infrastruktury veřejných klíčů rozlehlé sítě.

Týká-li se problém nebo upozornění pouze podřízené certifikační autority, zobrazí se indikátor chyby pouze u ikony dané certifikační autority.

Kliknete-li pravým tlačítkem na certifikační autoritu nebo kliknete na nabídku Akce, zobrazí se dvě jedinečné možnosti:

  • Pomocí příkazu Spravovat certifikační autoritu otevřete modul snap-in Certifikační autorita. Má-li uživatel příslušná oprávnění, modul snap-in Certifikační autorita lze využít pro vykonávání různých úkolů správy certifikační autority.

  • Pomocí příkazu Aktualizovat zahájíte aktualizaci všech stavových informací dostupných pro danou certifikační autoritu.

Další informace o přizpůsobení (pokud se zobrazí jiné výstražné kódy) naleznete v článku Konfigurace modulu snap-in Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě.