Urzędy certyfikacji są wymienione według nazw i lokalizacji w obrębie infrastruktury kluczy publicznych (PKI, public key infrastructure). Główne urzędy certyfikacji znajdują się na najwyższym poziomie hierarchii, a podrzędne urzędy certyfikacji - niżej. Urzędy certyfikacji mogą być wyświetlane w drzewie konsoli lub w okienku szczegółów, zależnie od tego, czy w drzewie konsoli zaznaczono infrastrukturę PKI lub urząd certyfikacji. Dwukrotne kliknięcie urzędu certyfikacji w okienku szczegółów powoduje jego rozwinięcie i zaznaczenie w drzewie konsoli.

Stan urzędu certyfikacji może być wyświetlany jako wartość OK, Ostrzeżenie, Błąd lub Nie można pobrać. Komunikaty o stanie wskazują występujące problemy z pewnym aspektem urzędu certyfikacji - certyfikatem urzędu certyfikacji, lokalizacjami punktów dystrybucji list CRL lub lokalizacjami dostępu do informacji o urzędach - lub problem z uzyskaniem informacji o stanie. Aby uzyskać informacje dotyczące określonych komunikatów o błędach i ich znaczenia, zobacz Kody stanów przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.

Jeśli problem lub ostrzeżenie ma zastosowanie do podrzędnego urzędu certyfikacji, wskaźnik błędu zostanie wyświetlony tylko na ikonie tego urzędu certyfikacji.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy urzędu certyfikacji lub po kliknięciu menu Akcja pojawiają się dwie unikatowe opcje:

  • Zarządzaj urzędem certyfikacji - opcja otwierająca przystawkę Urząd certyfikacji. Jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, za pomocą przystawki Urząd certyfikacji można następnie wykonywać różne czynności dotyczące zarządzania urzędem certyfikacji.

  • Odśwież - opcja powodująca rozpoczęcie aktualizacji wszystkich informacji o stanie dostępnych dla urzędu certyfikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu czasu wyświetlania poszczególnych kodów błędów, zobacz Konfigurowanie przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.