Ortak anahtar altyapısındaki (PKI) sertifika yetkilileri (CA'lar) kök CA'lar en üstte ve alt CA'lar altında olmak üzere adına ve konumuna göre listelenir. CA'lar konsol ağacında PKI veya CA seçilmiş olmasına göre konsol ağacında veya ayrıntılar bölmesinde listelenebilir. Ayrıntılar bölmesinde bir CA çift tıklatıldığında, genişletilir ve konsol ağacında seçilir.

CA durum bilgisi Tamam, Uyarı, Hata veya Karşıdan yüklenemiyor olarak listelenir. Bu durum iletileri CA'da, CA sertifikasında, CRL dağıtım noktası konumlarında veya yetkili bilgi erişimi konumlarında herhangi bir sorun olup olmadığını ya da durum bilgisinin alınamadığını gösterir. Hata durumu iletileri ve anlamları için, bkz. Kuruluş PKI'sı Durum Kodları.

Bir sorun veya uyarı yalnızca alt CA için geçerliyse, hata göstergesi yalnızca bu CA'nın simgesi üzerinde görünür.

Bir CA'yı sağ tıklattığınızda veya Eylem menüsünü tıklattığınızda, iki benzersiz seçenek görünür:

  • Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açan CA'yı Yönet. Kullanıcı ilgili yetkilere sahipse, CA'ya yönelik çeşitli yönetim görevlerini gerçekleştirmek üzere, Sertifika Yetkilisi ek bileşeni kullanılabilir.

  • Yenile, ilgili CA için kullanılabilen tüm durum bilgileri için güncelleştirme başlatır.

Farklı uyarı kodları göründüğünde özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kuruluş PKI'sı Ek Bileşenini Yapılandırma.