Kuruluş PKI'sı ek bileşeni bir veya daha fazla ortak anahtar altyapısındaki (PKI) sertifika yetkililerinin (CA) ve Çevrimiçi Yanıtlayıcılarının durumunu görüntüler. Ayrıca, Kuruluş PKI ek bileşeni yetkili bilgi erişimi konumlarının ve sertifika iptal listesi (CRL) dağıtım noktalarının geçerliliğini ve erişilebilirliğini doğrulamak için kullanılabilir.

Kuruluş PKI'sı ek bileşeni seçilen her CA için aşağıdaki tabloda listelenen CA sistem durumlarından birini gösterir.

Gösterge CA durumu

Soru işareti

CA sistem durumu değerlendirmesi

Yeşil gösterge

CA'da sorun yok

Sarı gösterge

CA'da bir veya daha fazla kritik olmayan sorun var

Kırmızı gösterge

CA'da bir veya daha fazla kritik sorun var

CA simgesi üzerinde kırmızı çarpı işareti

CA çevrimdışı

Ortamınızda bir veya daha fazla Çevrimiçi Yanıtlayıcı varsa, Kuruluş PKI'sı ek bileşeni bu bileşenlerin durumunu izlemek için kullanılabilir. Aşağıdaki tablodaki göstergeler ve sistem durumu bilgileri Çevrimiçi Yanıtlayıcılar için geçerlidir.

Gösterge Çevrimiçi Yanıtlayıcı durumu

Soru işareti

Çevrimiçi Yanıtlayıcı sistem durumu değerlendirmesi

Yeşil gösterge

Çevrimiçi Yanıtlayıcıda sorun yok

Sarı gösterge

Çevrimiçi Yanıtlayıcıda bir veya daha fazla kritik olmayan sorun var

Kırmızı gösterge

Çevrimiçi Yanıtlayıcıda bir veya daha fazla kritik sorun var

CA simgesi üzerinde kırmızı çarpı işareti

Çevrimiçi Yanıtlayıcı çevrimdışı durumda

Aşağıdaki durum kodları CRL dağıtım noktaları, delta CRL dağıtım noktaları ve yetkili bilgi erişimi konumları için geçerlidir.

Gösterge CRL dağıtım noktası veya yetkili bilgi erişimi durumu

Soru işareti

Konum sistem durumu değerlendirmesi

Yeşil gösterge

Kullanılabilir veri var ve sorun yok

Sarı gösterge

Kullanılabilir veri ve bir veya daha fazla kritik olmayan sorun var

Kırmızı gösterge

Kullanılabilir veri ve bir veya daha fazla kritik sorun var

CA simgesi üzerinde kırmızı çarpı işareti

Kullanılabilir veri yok

Çevrimiçi Yanıtlayıcılarla ilgili sorunlar için, sorunu daha fazla tanılamak ve çözmek için Çevrimiçi Yanıtlayıcı ek bileşenini kullanın. CA'lar, CRL dağıtım noktaları ve yetkili bilgi erişimi konumları ile ilgili sorunlar için, sorunu daha fazla tanılamak ve çözmek için Sertifika Yetkilisi ek bileşenini kullanın. Bunun yanında, sorunları belirlemenize ve çözümlemenize yardımcı olabilecek ek sorun giderme bilgileri için Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) rolü hizmetlerini barındıran bilgisayarlarda Olay günlüğünü denetleyin. CA, Çevrimiçi Yanıtlayıcı, sertifika geçerliliği ve iptal denetleme sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Active Directory Sertifika Hizmetleri (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89215 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).