Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa zawiera widok stanów urzędów certyfikacji i obiektów odpowiadających w trybie online dla co najmniej jednej infrastruktury klucza publicznego (PKI, public key infrastructure). Za pomocą przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa można także sprawdzać poprawność i dostępność lokalizacji dostępu do informacji o urzędzie i punktów dystrybucji list odwołania certyfikatów (CRL, certificate revocation list).

Dla każdego zaznaczonego urzędu certyfikacji przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa wskazuje jeden z wymienionych w poniższej tabeli stanów kondycji urzędu certyfikacji.

Wskaźnik Stan urzędu certyfikacji

Znak zapytania

Ocenianie stanu kondycji urzędu certyfikacji.

Zielony wskaźnik

Nie ma problemów z urzędem certyfikacji.

Żółty wskaźnik

Istnieje co najmniej jeden niekrytyczny problem z urzędem certyfikacji.

Czerwony wskaźnik

Istnieje co najmniej jeden krytyczny problem z urzędem certyfikacji.

Czerwony krzyżyk na ikonie urzędu certyfikacji

Urząd certyfikacji jest w trybie offline.

Jeśli środowisko zawiera jeden lub więcej obiektów odpowiadających w trybie online, za pomocą przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa można monitorować stan tych składników. W poniższej tabeli podano wskaźniki i stany kondycji mające zastosowanie do obiektów odpowiadających w trybie online.

Wskaźnik Stan obiektu odpowiadającego w trybie online

Znak zapytania

Ocenianie stanu kondycji obiektu odpowiadającego w trybie online.

Zielony wskaźnik

Nie ma problemów z obiektem odpowiadającym w trybie online.

Żółty wskaźnik

Istnieje co najmniej jeden niekrytyczny problem z obiektem odpowiadającym w trybie online.

Czerwony wskaźnik

Istnieje co najmniej jeden krytyczny problem z obiektem odpowiadającym w trybie online.

Czerwony krzyżyk na ikonie urzędu certyfikacji

Obiekt odpowiadający w trybie online jest w trybie offline.

Poniższe kody stanów mają zastosowanie do punktów dystrybucji list CRL i różnicowych list CRL, a także do lokalizacji dostępu do informacji o urzędzie.

Wskaźnik Stan punktu dystrybucji list CRL lub dostępu do informacji o urzędzie

Znak zapytania

Ocenianie stanu kondycji lokalizacji.

Zielony wskaźnik

Dane są dostępne i nie ma problemów z danymi.

Żółty wskaźnik

Dane są dostępne, ale istnieje co najmniej jeden niekrytyczny problem z danymi.

Czerwony wskaźnik

Dane są dostępne, ale istnieje co najmniej jeden krytyczny problem z danymi.

Czerwony krzyżyk na ikonie urzędu certyfikacji

Dane nie są dostępne.

Do szczegółowego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obiektem odpowiadającym w trybie online służy przystawka Obiekt odpowiadający w trybie online. Do szczegółowego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z urzędami certyfikacji, punktami dystrybucji list CRL i lokalizacjami dostępu do informacji o urzędzie służy przystawka Urząd certyfikacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje mogące pomóc przy identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, należy skorzystać z dziennika zdarzeń na komputerach obsługujących usługi ról usług certyfikatów w usługach Active Directory (AD CS, Active Directory Certificate Services). Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów z urzędem certyfikacji, obiektem odpowiadającym w trybie online, sprawdzaniem poprawności certyfikatów i sprawdzaniem odwołań, zobacz stronę poświęconą usługom certyfikatów w usłudze Active Directory (Active Directory Certificate Services) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89215 (strona może być wyświetlana w języku angielskim)).