Certifikatutfärdare listas efter namn och efter platsen i en infrastruktur för offentliga nycklar (PKI), med rotcertifikatutfärdare längst upp i hierarkin följt av underordnade certifikatutfärdare. Certifikatutfärdare listas antingen i konsolträdet eller i informationsfönstret, beroende på om infrastrukturen för offentliga nycklar (PKI) eller en certifikatutfärdare är valt i konsolträdet. När du dubbelklickar på en certifikatutfärdare i informationsfönstret öppnas det och markeras i konsolträdet.

Certifikatutfärdarens statusinformation visas i en lista som OK, Varning, Fel, eller Det går inte att hämta. Statusmeddelandena visar om det finns något problem med certifikatutfärdaren, antingen med certifikatutfärdarcertifikatet, distributionsplatserna för listor över återkallade certifikat, eller platserna för åtkomst till information om utfärdare, eller också visar de att ingen statusinformation kunde uppnås. Mer om specifika felstatusmeddelanden och vad de betyder finns i Statuskoder i Företags-PK.

Om ett problem eller varning endast avser en underordnad certifikatutfärdare visas felindikatorn bara på certifikatutfärdarikonen.

När du högerklickar på en certifikatutfärdare eller klickar på Åtgärd-menyn visas två unika alternativ:

  • Hantera certifikatutfärdare som öppnar snapin-modulen Certifikatutfärdare. Om användaren har rätt behörighet kan snapin-modulen Certifikatutfärdare användas för att utföra olika hanteringsuppgifter för certifikatutfärdaren.

  • Uppdatera som startar en uppdatering av all tillgänglig statusinformation för certifikatutfärdaren.

Mer information om anpassning när olika varningskoder visas finns i Konfigurera snapin-modulen Företags-PKI.

Ytterligare referenser