Med snapin-modulen Företags-PKI kan du övervaka och hantera mer än en infrastruktur för offentlig nyckel (PKI) och certifikatutfärdare i en organisation.