Snapin-modulen Företags-PKI visar status för alla certifikatutfärdare i en eller fler infrastrukturer för offentliga nycklar (PKI) i nätverket. Med en översikt över flera certifikatutfärdare och deras aktuella status kan administratörer hantera certifikatutfärdarhierarkier och lättare och effektivare felsöka eventuella certifikatutfärdarfel.