Det kan finnas tillfällen då du behöver avinstallera en certifikatutfärdare. Nackdelen är att klienter då inte längre kan skicka förfrågningar till utfärdaren. Dessutom kanske vissa program som är beroende av din infrastruktur för offentliga nycklar (PKI) inte längre fungerar som de ska, om den certikatutfärdaren som behövs för att verifiera giltighets- och återställningsstatus tas bort.

Om du avinstallerar en certifikatutfärdare permanent innan giltighetstiden har gått ut, bör certifikatutfärdarcertifikatet återkallas från den överordnade certifikatutfärdaren på grund av "Åtgärdsavbrott". Om certifikatutfärdaren är en självsignerad rotcertikatutfärdare bör alla certifikat som inte gått ut återkallas och en lista över återkallade certifikat genereras. Detta visar att certifikaten inte längre är giltiga eftersom certikatutfärdaren har inaktiverats.

När du avinstallerar en företagscertifikatutfärdare är det viktigt att det sker på rätt sätt så att certifikatutfärdarens registreringsobjekt tas bort från AD DS (Active Directory Domain Services). I annat fall kan AD DS-klienter fortsätta att försöka registrera sig hos certifikatutfärdaren. Om en företagscertifkatutfärdare inte kan avinstalleras på vanligt sätt kan du använda snapin-modulen Företags-PKI och ta bort certifikatutfärdarobjekt manuellt från AD DS.

OBS

Säkerhetskopiera hela servern innan du avinstallerar certifikatutfärdaren.

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i gruppen Företagsadministratörer eller motsvarande.

Ta bort oanvända certifikatrelaterade objekt från Active Directory-behållare
  1. Öppna snapin-modulen Företags-PKI.

  2. I konsolträdet högerklickar du på Företags-PKI och sedan på Hantera AD-behållare.

  3. Välj en av behållarna och välj ett eller fler objekt i behållaren.

  4. Klicka på Visa för att visa innehållet i varje objekt om du är osäker på om objekten avser den certifikatutfärdare du avinstallerar.

  5. Klicka sedan på Ta bort.

  6. Välj en annan behållare och upprepa steg 3 till 5 tills du har tagit bort alla objekt som du inte längre behöver.