Modul snap-in Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě umožňuje sledovat a spravovat jednu nebo více infrastruktur veřejných klíčů (PKI) a certifikačních autorit organizace.