Lagringsrotnyckeln är inbäddad i TPM-säkerhetsmaskinvaran (Trusted Platform Module). Den används för att skydda TPM-nycklar som skapas av program, så att dessa nycklar inte kan användas utan TPM:en.

Till skillnad från bekräftelsenyckeln (som vanligen skapas vid tillverkningen av TPM:en) skapas lagringsrotnyckeln när du blir ägare till TPM:en. Det innebär att om du rensar TPM:en och en ny användare blir ägare skapas en ny lagringsrotnyckel.

Lagringsrotnyckeln definieras av Trusted Computing Group (TCG). Mer information finns i dokumentet "TCG Architecture overview" som finns på TCG:s webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69584) (sidan kan vara på engelska).

Övriga referenser