Du måste aktivera en anslutning på servern för RD-sessionsvärd så att användarna kan logga in på servern för RD-sessionsvärd via anslutningen.

Följ anvisningarna nedan om du vill aktivera en anslutning på servern för RD-sessionsvärd.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här aktiverar du en anslutning på värdservern för fjärrskrivbordssessioner
  1. Öppna Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner på värdservern för fjärrskrivbordssession. Du öppnar Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner.

  2. Under Anslutningar klickar du på namnet på den anslutning som du vill aktivera, t.ex. RDP-Tcp.

  3. Klicka på Aktivera anslutningÅtgärd-menyn. En grön uppil på anslutningsikonen för namnet anger att anslutningen är aktiverad.


Innehåll