Bu konu aşağıdaki bölümleri içerir:

Çekirdek seçeneklerinin nasıl yapılandırılacağı konusunda bilgi için bkz. Yük Devretme Kümesi için Çekirdek Seçeneklerini Belirleme.

Çekirdek yapılandırmasının küme üzerindeki etkisi

Bir yük devretme kümesindeki çekirdek yapılandırması kümenin karşılayabileceği hataların sayısını belirler. Fazladan bir hata oluşursa kümenin durması gerekir. Bu bağlamda sözü edilen hatalar, düğüm hataları ya da bazı durumlarda disk tanığı (küme yapılandırmasının bir kopyasını içeren disk) veya dosya paylaşımı tanığı hatalarıdır. Bu bağlamda esas olan, çok fazla hata oluştuğu veya küme düğümleri arasındaki iletişimde sorun olduğu takdirde kümenin durmasıdır. Daha ayrıntılı açıklama için, bu konuda ileride yer alan Çekirdek neden gereklidir? başlıklı bölüme bakın.

Önemli

Çoğu durumda, küme yazılımı tarafından kümeniz için uygun bulunan çekirdek yapılandırmasını kullanın. Çekirdek yapılandırmasını yalnızca, yapacağınız değişikliğin kümeniz için uygun olduğunu belirledikten sonra değiştirin.

Bir kümenin tüm işlevleriyle çalışmasının yalnızca çekirdeğe değil, aynı zamanda her düğümün kendisine devredilen hizmet veya uygulamaları destekleme kapasitesine de bağlı olduğunu unutmayın. Örneğin, beş düğümü olan bir küme, iki düğüm başarısız olduktan sonra bile çekirdeğe sahip olabilir, ancak kalan her bir küme düğümü tarafından sağlanan hizmetin düzeyi, o düğümün, kendisine devredilen hizmet ve uygulamaları destekleme kapasitesine bağlıdır.

Çekirdek yapılandırması tercihleri

Olası dört çekirdek yapılandırması arasından seçim yapabilirsiniz:

 • Düğüm Çoğunluğu (tek sayıda düğüm içeren kümeler için önerilir)

  Küme sayısının yarısının (yukarı yuvarlanır) bir eksiği kadar hatayı karşılayabilir. Örneğin, yedi düğümlü bir küme üç düğüm hatasını karşılayabilir.

 • Düğüm ve Disk Çoğunluğu (çift sayıda düğüm içeren kümeler için önerilir)

  Disk tanığı çevrimiçi kalırsa, düğüm sayısının yarısı (yukarı yuvarlanır) kadar hataya dayanabilir. Örneğin, disk tanığının çevrimiçi olduğu altı düğümlü bir küme, üç düğüm hatasına dayanabilir.

  Disk tanığı çevrimdışı olursa veya başarısız olursa, düğüm sayısının yarısının (yukarı yuvarlanır) bir eksiği kadar hataya dayanabilir. Örneğin, bir disk tanığının başarısız olduğu altı düğümlü bir küme, iki (3-1=2) düğüm hatasına dayanabilir.

 • Düğüm ve Dosya Paylaşımı Çoğunluğu (özel yapılandırmaya sahip kümeler içindir)

  Düğüm ve Disk Çoğunluğu ile benzer şekilde çalışır, ancak bu küme disk tanığı yerine dosya paylaşım tanığı kullanır.

  Düğüm ve Dosya Paylaşımı Çoğunluğu kullanırsanız, kümeyi başlatabilmeniz için önce, kullanılabilir küme düğümlerinden en az birinin küme yapılandırmasının geçerli bir kopyasını içermesi gerekir. Aksi takdirde, kümenin başlatılmasını belirli bir düğüm üzerinden zorlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, Küme Düğümünde Küme Hizmetini Başlatma veya Durdurma bölümünde "Dikkat edilecek diğer noktalar" başlıklı kısma bakın.

 • Çoğunluk Yok: Yalnızca Disk (önerilmez)

  Biri dışında tüm düğümlerin hatalarını karşılayabilir (disk çevrimiçi durumdaysa). Bununla birlikte, disk bir tek hata noktası olabileceği için bu yapılandırma önerilmez.

Çekirdek yapılandırmaları şekilleri

Aşağıdaki çizimlerde, çekirdek yapılandırmalarından üçünün nasıl çalıştığı görülmektedir. Dördüncü bir yapılandırmaysa, Düğüm ve Disk Çoğunluğu yapılandırmasının çizimiyle benzer olduğundan metin olarak açıklanmıştır.

Not

Çizimlerde, Yalnızca Disk dışındaki tüm yapılandırmalar için, ilgili öğelerin çoğunluğunun (öğe sayısından bağımsız olarak) iletişim halinde olup olmadığına dikkat edin. Böyle olduğunda küme çalışmaya devam eder. Böyle olmazsa küme durur.

Çoğunluk Düğümü olan Küme çekirdeği yapılandırması

Yukarıdaki çizimde görüldüğü gibi, Düğüm Çoğunluğu yapılandırmasına sahip bir kümede, çoğunluk hesaplanırken yalnızca düğümler sayılır.

Çoğunluk Düğümü ve Diski olan Küme çekirdeği

Yukarıdaki çizimde görüldüğü gibi, Düğüm ve Disk Çoğunluğu yapılandırmasına sahip bir kümede, çoğunluk hesaplanırken düğümler ve disk tanığı sayılır.

Düğüm ve Dosya Paylaşımı Çoğunluğu Çekirdek Yapılandırması

Düğüm ve Dosya Paylaşımı Çoğunluğu yapılandırmasına sahip bir kümede, çoğunluk hesaplanırken düğümler ve dosya paylaşımı tanığı sayılır. Bu, tanığın küme depolama alanındaki bir disk değil de, kümedeki tüm düğümlerin erişebildiği bir dosya paylaşımı olması dışında, yukarıdaki çizimde görülen Düğüm ve Disk Çoğunluğu çekirdek yapılandırmasına benzer.

Yalnızca Diski olan Küme çekirdeği yapılandırması

Yalnızca Disk yapılandırmasına sahip bir kümede, düğüm sayısı çekirdeğin nasıl elde edildiğini etkilemez. Diskin kendisi çekirdektir. Ancak, diskle iletişim kaybolursa, küme kullanım dışı kalır.

Çekirdek neden gereklidir?

Ağ sorunları oluştuğu takdirde, bunlar küme düğümleri arasındaki iletişimi karıştırabilir. Küçük bir düğüm grubu ağın çalışmakta olan bölümünde bir biriyle iletişi kurabilirler, ancak ağın başka bir bölümündeki farklı düğüm gruplarıyla iletişim kuramazlar. Bu da ciddi sorunlara neden olabilir. Bu "dağılmışlık" durumunda, düğüm gruplarından en azından birinin küme olarak çalışmayı durdurması gerekir.

Kümedeki bir dağılmadan kaynaklanan sorunları önlemek için, küme yazılımı, küme olarak çalışan düğüm gruplarından herhangi birinin bir oylama algoritması kullanarak, belirli bir zaman içinde söz konusu kümenin çekirdeğe sahip olup olmadığını belirlemesini gerektirir. Belirli bir küme belirli bir düğüm grubuna ve belirli bir çekirdek yapılandırmasına sahip olduğundan, küme kaç "oy" ile çoğunluk sağlanacağını (burada, çekirdek) bilir. Sayı çoğunluğun altına düşerse küme çalışmayı keser. Düğümler, ağda başka bir düğüm yeniden belirirse, başka düğümler olup olmadığına bakmaya devam eder, ancak çekirdek yeniden varolana kadar düğümler çalışmaya başlamaz.

Örneğin, düğüm çoğunluğu kullanılan beş düğümlü bir kümede, 1, 2 ve 3 numaralı düğümler bir biriyle iletişim kurabildiği halde, 4 ve 5 numaralı düğümlerle kuramadıkları zaman ne olacağını ele alalım. 1, 2 ve 3 numaralı düğümler çoğunluk oluşturur ve küme olarak çalışmaya devam eder. 4 ve 5 numaralı düğümlerse azınlıkta kalarak, küme olarak çalışmayı durdururlar. 3 numaralı düğüm diğer düğümlerle iletişimi kaybederse, tüm düğümler küme olarak çalışmayı durdurur. Bununla birlikte, çalışan tüm düğümler, ağ yeniden çalışmaya başladığında küme oluşarak çalışmaya başlaması için, iletişim olup olmadığını araştırmaya devam ederler.

Ek başvurular


İçindekiler