Dit onderwerp bestaat uit de volgende secties:

Zie Quorumopties voor een failovercluster selecteren voor meer informatie over de configuratie van quorumopties.

Het effect van de quorumconfiguratie op het cluster

De quorumconfiguratie in een failover-cluster bepaalt tegen hoeveel fouten het cluster bestand is. Als er nog een fout optreedt, moet het cluster stoppen. De relevante fouten in deze context zijn knooppuntfouten of, in sommige gevallen, fouten van een schijfwitness (waarop een kopie van de clusterconfiguratie staat) of bestandssharewitness. Het is van cruciaal belang dat het cluster stopt wanneer er te veel fouten optreden of er een probleem is met communicatie tussen de clusterknooppunten. Zie Waarom quorum vereist is verderop in dit onderwerp voor uitgebreidere informatie.

Belangrijk

In de meeste situaties gebruikt u de quorumconfiguratie die volgens de clustersoftware het beste is voor uw cluster. Wijzig de quorumconfiguratie alleen als u hebt bepaald dat de wijziging geschikt is voor uw cluster.

Het volledig functioneren van een cluster is niet alleen afhankelijk van quorum, maar ook van het vermogen van elk knooppunt om de services en toepassingen te ondersteunen die naar dat knooppunt mislukken. Een cluster met vijf knooppunten kan bijvoorbeeld nog quorum hebben als twee knooppunten uitvallen, maar het serviceniveau van elk resterend clusterknooppunt is afhankelijk van de capaciteit die het knooppunt heeft voor de ondersteuning van de services en toepassingen die door deze knooppunten worden overgenomen.

Quorumconfiguratieopties

U kunt uit vier mogelijke quorumconfiguraties kiezen:

 • Knooppuntmeerderheid (aanbevolen voor clusters met een oneven aantal knooppunten)

  Is bestand tegen fouten van de helft van de knooppunten (naar boven afgerond) min één. Een cluster met zeven knooppunten is dus bestand tegen drie knooppuntfouten.

 • Knooppunt- en schijfmeerderheid (aanbevolen voor clusters met een even aantal knooppunten)

  Is bestand tegen fouten van de helft van de knooppunten (naar boven afgerond) als de schijfwitness online blijft. Een cluster met zes knooppunten waarin de schijfwitness online is, is dus bestand tegen drie knooppuntfouten.

  Is bestand tegen fouten van de helft van de knooppunten (naar boven afgerond) min één als de schijfwitness offline gaat of mislukt. Zo is een cluster met zes knooppunten en een mislukte schijfwitness bestand tegen twee (3-1=2) knooppuntfouten.

 • Knooppunt- en bestandssharemeerderheid (voor clusters met speciale configuraties)

  Werkt op een gelijksoortige manier als Knooppunt- en schijfmeerderheid, maar in plaats van een schijfwitness gebruikt dit cluster een bestandssharewitness.

  Als u Knooppunt- en bestandssharemeerderheid gebruikt, moet ten minste een van de beschikbare clusterknooppunten een huidige kopie van de clusterconfiguratie bevatten voordat u het cluster kunt starten. Anders moet u het starten van het cluster via een specifiek knooppunt afdwingen. Zie Aanvullende overwegingen in De clusterservice starten of stoppen op een clusterknooppunt voor meer informatie.

 • Geen meerderheid - alleen schijf (niet aanbevolen)

  Is bestand tegen fouten van alle knooppunten met uitzondering van één (als de schijf online is). Gebruik van deze configuratie wordt echter niet aanbevolen, omdat de schijf een individueel foutpunt kan zijn.

Afbeeldingen van quorumconfiguraties

In de volgende afbeeldingen ziet u hoe drie van de quorumconfiguraties werken. Een vierde configuratie wordt met woorden beschreven, omdat de configuratie lijkt op de configuratie in de afbeelding van Knooppunt- en schijfmeerderheid.

Opmerking

Bekijk in de afbeeldingen voor alle configuraties (behalve voor Alleen schijf) of een meerderheid van de relevante elementen met elkaar communiceert (ongeacht het aantal elementen). In dit geval blijft het cluster functioneren. Als ze niet met elkaar communiceren, werkt het cluster niet.

Cluster met configuratie voor hoofdquorum van het knooppunt

Zoals u kunt zien in de vorige afbeelding, worden er in een cluster met de configuratie Knooppuntmeerderheid alleen knooppunten geteld bij het tellen van een meerderheid.

Cluster met knooppunt en hoofdquorum van de schijf

Zoals u kunt zien in de vorige afbeelding, worden in een cluster met de configuratie Knooppunt- en schijfmeerderheid de knooppunten en de schijfwitness geteld bij het tellen van een meerderheid.

Quorumconfiguratie Knooppunt- en bestandssharemeerderheid

In een cluster met de configuratie Knooppunt- en bestandssharemeerderheid worden de knooppunten en de bestandssharewitness geteld bij het tellen van een meerderheid. Deze configuratie lijkt op de quorumconfiguratie Knooppunt- en schijfmeerderheid uit de vorige afbeelding, behalve dat de witness een bestandsshare is die door alle knooppunten in het cluster kan worden opgeroepen, in plaats van een schijf in de clusteropslag.

Cluster met de configuratie voor het quorum van alleen de schijf

In een cluster met de configuratie Alleen schijf heeft het aantal knooppunten geen effect op de manier waarop quorum wordt bereikt. De schijf is het quorum. Als communicatie met de schijf echter verloren gaat, is het cluster niet langer beschikbaar.

Waarom quorum vereist is

Wanneer er netwerkproblemen optreden, kan hierdoor communicatie tussen clusterknooppunten worden verstoord. Een kleine reeks knooppunten kan met elkaar communiceren over een functionerend deel van een netwerk, maar niet met een andere reeks knooppunten in een ander deel van het netwerk. Dit kan ernstige problemen veroorzaken. In deze 'gespleten' situatie moet ten minste een van de reeksen knooppunten niet langer als cluster worden uitgevoerd.

Teneinde de problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door een splitsing in het cluster, vereist de clustersoftware dat een reeks knooppunten dat wordt uitgevoerd als een cluster, een stemalgoritme moet gebruiken om te bepalen of die reeks op een bepaald tijdstip quorum heeft. Aangezien een bepaald cluster een specifieke reeks knooppunten en een specifieke quorumconfiguratie heeft, weet het cluster uit hoeveel 'stemmen' een meerderheid moet bestaan (dat wil zeggen, een quorum). Als het aantal lager is dan de meerderheid, wordt het cluster gestopt. Knooppunten luisteren nog steeds naar de aanwezigheid van andere knooppunten, voor het geval een ander knooppunt weer in het netwerk verschijnt, maar de knooppunten functioneren pas weer als cluster als het quorum weer wordt bereikt.

Wat gebeurt er in een cluster met vijf knooppunten dat een knooppuntmeerderheid gebruikt, als knooppunt 1, 2 en 3 met elkaar kunnen communiceren, maar niet met knooppunt 4 en 5? Knooppunt 1, 2 en 3 vormen een meerderheid, en zij blijven als cluster functioneren. Knooppunten 4 en 5 zijn een minderheid en worden niet langer uitgevoerd als cluster. Als de communicatie met knooppunt 3 wordt verbroken, werken geen van de knooppunten meer als cluster. Alle functionerende knooppunten blijven echter naar communicatie luisteren, zodat wanneer het netwerk weer functioneert, het cluster kan worden gevormd en geactiveerd.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave