De standaardinstellingen die door wizards voor failover-clusters worden gemaakt, zijn geschikt voor veel clusters. U kunt de instellingen van een cluster echter wijzigen, bijvoorbeeld door opslag toe te voegen, netwerkinstellingen te wijzigen of gedeelde clustervolumes in te schakelen. In de volgende onderwerpen vindt u informatie over het wijzigen van de algemene instellingen voor uw cluster:

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave