Als u speciale vereisten hebt of wijzigingen aanbrengt in uw cluster, wilt u de quorumopties voor uw cluster misschien wijzigen.

Belangrijk

In de meeste situaties gebruikt u de quorumconfiguratie die volgens de clustersoftware het beste is voor uw cluster. Wijzig de quorumconfiguratie alleen als u hebt bepaald dat de wijziging geschikt is voor uw cluster.

Zie Quorumconfiguraties in een failover-cluster voor belangrijke informatie over quorumconfiguratieopties.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators op elke clusterserver, of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. De account die u gebruikt, dient tevens een domeinaccount te zijn. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Quorumopties voor een cluster selecteren
  1. Als het cluster dat u wilt configureren niet in de module Failoverclusterbeheer wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer, klikt u op Een cluster beheren en selecteert u het gewenste cluster of geeft u het gewenste cluster op.

  2. Selecteer het cluster en klik in het deelvenster Acties op Meer acties. Klik vervolgens op Quoruminstellingen van het cluster configureren.

  3. Volg de instructies in de wizard om de quorumconfiguratie voor uw cluster te selecteren. Als u een configuratie kiest met een schijfwitness of een bestandssharewitness, volgt u de instructies voor het opgeven van de witness.

  4. Nadat de wizard is uitgevoerd en de pagina Overzicht wordt weergegeven, klikt u op Rapport weergeven als u een rapport wilt bekijken van de taken die de wizard heeft uitgevoerd.

Aanvullende overwegingen

  • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave