U kunt een wizard gebruiken om de instellingen van veel typen brongroepen te migreren naar een cluster dat Windows Server 2008 R2 uitvoert. U kunt deze instellingen migreren vanaf een cluster dat Windows Server 2003, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 uitvoert. Nadat de instellingen zijn gemigreerd, wordt een rapport weergegeven waarin de extra stappen worden beschreven die eventueel nog nodig zijn om de migratie te voltooien.

Waarschuwing

Als nieuwe opslag wordt gebruikt, moet u het kopiëren of verplaatsen van gegevens of mappen op uw gedeelde volumes uitvoeren tijdens een migratie. De wizard voor het migreren van geclusterde brongroepen kopieert geen gegevens van de ene naar de andere locatie.

Voordat u de wizard start, moet u de naam of het IP-adres weten van het cluster of clusterknooppunt waarvandaan u brongroepen wilt migreren.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators op elke clusterserver, of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. De account die u gebruikt, dient tevens een domeinaccount te zijn. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Brongroepen migreren naar een failovercluster dat Windows Server 2008 R2 uitvoert
 1. Open de failoverclustermodule op het cluster dat Windows Server 2008 R2 uitvoert.

 2. Als het cluster waarnaar u instellingen wilt migreren niet wordt weergegeven, klikt u in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer. Klik vervolgens op Een cluster beheren en selecteer of specificeer het gewenste cluster.

 3. Onder Configureren klikt u op Services en toepassingen migreren.

 4. Lees de eerste pagina van de wizard Een cluster migreren en klik vervolgens op Volgende.

 5. Geef de naam of het IP-adres op van het cluster of clusterknooppunt waarvandaan u brongroepen wilt migreren, en klik op Volgende.

 6. Klik op Rapport weergeven. Lees het rapport waarin wordt uitgelegd of elke bron kan worden gemigreerd.

  Nadat de wizard is voltooid, wordt ook een rapport weergegeven met eventuele extra stappen die moeten worden uitgevoerd voordat u de gemigreerde brongroepen online brengt.

 7. Volg de instructies in de wizard om het volgende te voltooien:

  • Kies de brongroep(en) waarvan u instellingen wilt migreren.

   Niet alle typen brongroepen kunnen worden gemigreerd. Zie Het migratieproces vanaf een cluster dat Windows Server 2008 R2 uitvoert voor meer informatie.

  • Geef op of de brongroepen die moeten worden gemigreerd, nieuwe opslag gebruiken of dezelfde opslag die in het oude cluster wordt gebruikt. Als de brongroepen nieuwe opslag gebruiken, kunt u de schijf opgeven die elke brongroep na migratie moet gebruiken. Let erop dat als nieuwe opslag wordt gebruikt, u alle gegevens of mappen moet kopiëren of verplaatsen. De wizard kopieert geen gegevens.

 8. Klik op Rapport weergeven nadat de wizard is uitgevoerd en de pagina Overzicht wordt weergegeven. Dit rapport bevat belangrijke informatie over eventuele extra stappen die u moet uitvoeren voordat u de gemigreerde brongroepen online kunt brengen.

Aanvullende overwegingen

 • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 • Zie Instellingen voor een geclusterde service of toepassing wijzigen voor informatie als u de instellingen van een service of toepassing na migratie wilt wijzigen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave