Voordat u deze procedure uitvoert, bekijkt u de stappen in Controlelijst: een geclusterde bestandsserver maken. In deze procedure wordt een stap van die controlelijst besproken.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een gedeelde map in een geclusterde bestandsserver maken
  1. Open Windows Firewall in het Configuratiescherm, klik op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall, klik op Instellingen wijzigen, selecteer een uitzondering voor Extern volumebeheer en klik vervolgens op OK.

  2. Als het cluster dat u wilt configureren niet in de module Failoverclusterbeheer wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer, klikt u op Een cluster beheren en selecteert u het gewenste cluster of geeft u het gewenste cluster op.

  3. Als de consolestructuur is samengevouwen, kunt u deze uitvouwen onder de cluster die u wilt configureren.

  4. Vouw Services en toepassingen en selecteer vervolgens de geclusterde bestandsserver.

  5. Onder Acties klikt u op Gedeelde map toevoegen.

    De wizard Gedeelde map maken wordt nu weergegeven. Dit is dezelfde wizard die u gebruikt om een map op een niet-geclusterde server te delen.

  6. Volg de instructies in de wizard om de instellingen voor de gedeelde map op te geven, waaronder het pad, de naam, offline-instellingen en machtigingen.

Aanvullende overwegingen

  • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

  • Wanneer u de bijbehorende bron Bestandsserver in een geclusterde bestandsserver online brengt of offline haalt, worden alle gedeelde mappen in die bron tegelijk offline gehaald of online gebracht. U kunt de online- of offlinestatus van een van de gedeelde mappen niet wijzigen zonder dat dit alle gedeelde mappen beïnvloedt.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave