Varázsló használatával számos típusú erőforráscsoport beállításait lehet áttelepíteni Windows Server 2008 R2 rendszerű fürtre. Ezek a beállítások Windows Server 2003, Windows Server 2008 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerű fürtről telepíthetők át. A beállítások áttelepítését követően a varázsló jelentést készít az áttelepítés befejezéséhez esetleg szükséges további lépésekről.

Figyelem!

Új tároló használata esetén az áttelepítés során kezelni kell a megosztott köteteken található adatok vagy mappák minden másolását és áthelyezését is. A fürtözött erőforráscsoportok áttelepítését végző varázsló nem másolja az adatokat egyik helyről a másikra.

A varázsló indítása előtt győződjön meg arról, hogy ismeri annak a fürtnek vagy fürtcsomópontnak a nevét vagy az IP-címét, amelyről az erőforráscsoportokat át szeretné telepíteni.

Ezen eljárás végrehajtásához a helyi Rendszergazdák vagy egyéb, azzal megegyező jogosultságokat biztosító csoport tagjának kell lenni mindegyik fürtözött kiszolgálón. Továbbá tartományi fiókot kell használnia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Erőforráscsoportok áttelepítése Windows Server 2008 R2 rendszerű feladatátvevő fürtbe
 1. Nyissa meg a feladatátvevő fürt beépülő modulját a Windows Server 2008 R2 rendszerű fürtön.

 2. Ha az a fürt, amelynek beállításait át szeretné telepíteni, nem jelenik meg a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modulban, akkor kattintson a jobb gombbal a konzolfán a Feladatátvevőfürt-kezelő pontra, majd kattintson a Fürt kezelése parancsra, és jelölje ki vagy adja meg a kívánt fürtöt.

 3. A Beállítás csoportban kattintson a Szolgáltatások és kiszolgálói alkalmazások elemre.

 4. Olvassa el a Fürt áttelepítése varázsló első lapját, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Adja meg annak a fürtnek vagy fürtcsomópontnak a nevét vagy az IP-címét, amelyről az erőforráscsoportokat át szeretné telepíteni, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Kattintson a Jelentés megtekintése gombra. Olvassa el a jelentést, amelyből megtudhatja, hogy mindegyik erőforrás áttelepíthető-e.

  A varázsló a befejeződése után jelentést készít az áttelepített erőforráscsoportok online állapotba állítása előtt még esetleg szükséges további lépésekről.

 7. Kövesse a varázsló utasításait az alábbiak végrehajtásához:

  • Azon erőforráscsoport vagy -csoportok kiválasztása, amelyek beállításait át kívánja telepíteni

   Néhány erőforráscsoport-típus áttelepíthető, néhány nem. További információt A Windows Server 2008 R2 rendszert használó fürtökre történő áttelepítés ismertetése című témakörben talál.

  • Annak megadása, hogy az áttelepítendő erőforráscsoportok új tárolót vagy a régi fürtbeli tárolót használnak-e. Ha az erőforráscsoportok új tárolót fognak használni, megadhatja azt a lemezt, amelyet az erőforráscsoportoknak az áttelepítést követően használniuk kell. Új tároló használata esetén az áttelepítés során kezelni kell az adatok vagy mappák minden másolását és áthelyezését is - a varázsló nem másolja az adatokat egyik helyről a másikra.

 8. A varázsló futásának végén, az Összefoglaló lap megjelenését követően kattintson a Jelentés megtekintése gombra. A jelentés fontos információkat tartalmaz a további lépésekről, amelyeket az áttelepített erőforráscsoportok online állapotba hozása előtt esetleg el kell végeznie.

További szempontok

 • A feladatátvevő fürtök beépülő moduljának megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök elemére, majd a Feladatátvevőfürt-kezelő parancsra. Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, győződjön meg róla, hogy az abban megjelenő műveletet el szeretné végezni, és kattintson az Igen gombra.

 • A szolgáltatás vagy alkalmazás beállításainak az áttelepítést követő módosításáról bővebben a Fürtözött szolgáltatás vagy alkalmazás beállításainak módosítása című témakörben olvashat.

További hivatkozások


Tartalom