A hálózati tesztek segítségével megállapítható, hogy a hálózati infrastruktúra megfelelő-e feladatátvevő fürt számára.

A hálózati tesztekkel felderített hibák javítása

A hálózati tesztek által feltárt hibák javításáról az alábbi témakörökben tájékozódhat:

A Windows Server 2008 R2 rendszer hardverkompatibilitásáról a Microsoft webhelyén található alábbi cikkben olvashat: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A Konfiguráció ellenőrzése varázsló hálózati tesztjei

A Konfiguráció ellenőrzése varázslóval az alábbi hálózati tesztek futtathatók:

 • Hálózati kötési sorrend megjelenítése: Ez a teszt felsorolja, hogy az egyes csomópontok adaptereihez milyen sorrendben vannak kötve a hálózatok.

 • A Fürthálózati konfiguráció ellenőrzése teszt az alábbi műveleteket foglalja magában:

  • Felsorolja a fürthálózatokat. Ez a fürt felől látható hálózati topológia megjelenítését jelenti.

  • Ellenőrzi, hogy az adott fürthálózatban minden hálózati adapter azonos módon van-e IP-címmel ellátva (mind statikus IP-címmel rendelkezik vagy mind a DHCP-szolgáltatást használja-e).

  • Ellenőrzi, hogy az adott fürthálózatban minden hálózati adapter az internetprotokoll (IP) azonos verzióját (az IPv4 protokollt, az IPv6 protokollt vagy mindkettőt) használja-e.

 • Az IP-konfiguráció ellenőrzése teszt az alábbi műveleteket foglalja magában:

  • Felsorolja az internetprotokoll konfigurációjának részleteit.

  • Ellenőrzi, hogy a fürtben az IP-címek egyediek-e (van-e ismétlődés).

  • Megállapítja minden vizsgált kiszolgáló hálózati adaptereinek számát. Ha csak egy adaptert talál, akkor figyelmeztet a fürtözött kiszolgálókat összekötő hálózati infrastruktúra kritikus hibapontjainak kiküszöbölésére.

   A kritikus hibapontok kiküszöbölésének több módja is van. A fürtcsomópontok összeköthetők több különböző hálózattal. Másik megoldásként összeköthetők egyetlen olyan hálózattal, amely csoportosan együttműködő adaptereket, redundáns kapcsolókat és útválasztókat, vagy ezekhez hasonló olyan hardvereszközöket tartalmaz, amelyek kizárják a kritikus hibapontokat.

  • Ellenőrzi, hogy a vizsgált kiszolgálóknak vannak-e azonos IP-alhálózatra csatlakozó adapterei.

  • Ellenőrzi, hogy minden vizsgált kiszolgáló az internetprotokoll azonos verzióját (az IPv4 protokollt, az IPv6 protokollt vagy mindkettőt) használja-e.

 • Több alhálózati tulajdonság érvényesítése: Ez a teszt ellenőrzi, hogy a DNS-hez kapcsolódó beállítások megfelelően vannak-e konfigurálva a több alhálózatot használó fürtökre vonatkozóan, hogy több helyre nyúljanak át.

 • Hálózati kommunikáció ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy a vizsgált kiszolgálók elfogadható mértékű késéssel tudnak-e kommunikálni az összes hálózaton. Azt is vizsgálja, hogy találhatók-e redundáns kommunikációs útvonalak a kiszolgálók között. A fürt csomópontjai közötti kommunikáció teszi lehetővé, hogy a fürt felfedezze a csomópontok hibáit és állapotváltozásait, valamint hogy a fürtöt egy egységként kezelje.

 • Windows tűzfal konfigurációjának ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfal megfelelően van-e beállítva a Feladatátvételi fürtszolgáltatáshoz a vizsgált kiszolgálókon.


Tartalom