A tárolótesztek azt vannak hivatva megállapítani, hogy egy adott tárolóeszköz megfelelő-e a Windows Server 2008 R2 rendszert futtató feladatátvevő fürtök számára.

A tárolótesztekkel felderített hibák javítása

Ha egy tárolóteszt azt jelzi, hogy a tár vagy a tárolókonfiguráció nem felel meg feladatátvevő fürt számára, akkor tekintse át a következő javaslatokat:

 • Lépjen kapcsolatba a tár forgalmazójával, és a fürttárolóeszköz segédprogramjaival gyűjtse össze a konfiguráció adatait. (Előfordulhat, hogy a forgalmazó szerint az adott fürtözési megoldás támogatott, holott a tárolótesztek nem ilyen eredményt adnak, például abban az esetben, ha a fürtözési megoldást kifejezetten megosztott tárolóeszköz nélküli működésre tervezték.)

 • A Konfiguráció ellenőrzése varázslóval több teszt eredményei is megtekinthetők, például az Állomásbusz-adapterek listázása teszté (leírása az A fürtérvényesítési tesztek ismertetése: Leltár című témakörben), és két, a jelen témakörben ismertetetté, melyek a Minden lemez felsorolása és a Fürtlemezek felsorolása tesztek.

 • Keressen egy olyan tesztet, amely hasonló ahhoz, amely a hibát felfedezte. Ha például a Több egyeztetés ellenőrzése teszt találta a hibát, akkor a Lemez-hozzárendelés ellenőrzése teszt valószínűleg hasznos információkkal szolgálhat.

 • Tekintse át a tárolóeszközökkel szemben támasztott követelményeket A feladatátvevő fürtök követelményeinek ismertetése című témakörben.

  A Windows Server 2008 R2 rendszer hardverkompatibilitásáról a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen tájékozódhat.

 • Tanulmányozza a tárolóeszköz dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártójával.

A Konfiguráció ellenőrzése varázsló tárolótesztjei

A Konfiguráció ellenőrzése varázslóval az alábbi tárolótesztek futtathatók:

Minden lemez felsorolása

Ez a teszt azokat a lemezeket sorolja fel, amelyek a vizsgált kiszolgáló vagy kiszolgálók számára láthatók. A listában az alábbiak jelennek meg:

 • A fürtözést támogató és az összes kiszolgáló számára elérhető lemezek

 • Egy adott kiszolgáló lemezei

A lemezekről a következő információk jelennek meg:

 • A lemez száma

 • Egyedi azonosítója

 • A busz típusa

 • A készlet típusa

 • A lemez címe (ha elérhető): port, elérési út, célazonosító (TID) és logikaiegység-szám (LUN)

 • Az adapter leírása

 • A lemez jellemzői: partícióstílus, partíciótípus

Ezen teszt segítségével diagnosztizálhatók az e témakörben ismertetett egyéb tárolótesztekkel felfedezett hibák.

Fürtlemezek felsorolása

Ez a teszt azokat a lemezeket sorolja fel, amelyek támogatják a fürtözést, és minden vizsgált kiszolgáló számára láthatók. A fürtözés támogatásához a lemezeket sorba kapcsolt SCSI (SAS), iSCSI vagy szálcsatorna használatával kell csatlakoztatni. Ez a teszt megvizsgálja azt is, hogy a többutas I/O megfelelően működik-e, tehát hogy minden lemez csak egy lemezként jelenik-e meg, nem kettőként.

A teszt által nem megjelenített lemeztípusok

Ez a teszt csak a fürtözésre alkalmas lemezeket jeleníti meg, amelyeknek az alábbiaknak kell megfelelniük:

 • Sorba kapcsolt SCSI (SAS), iSCSI vagy szálcsatorna használatával vannak csatlakoztatva.

 • Láthatók a fürt minden kiszolgálója számára.

 • Olyan állomásbusz-adapteren keresztül érhetők el, amely támogatja a fürtözést.

 • Nem tartalmaznak rendszerindító- vagy rendszerkötetet

 • Nem tartalmaznak lapozó-, hibernálási és memóriaképfájlokat (A memóriaképfájlokba a memória tartalma kerül a rendszer váratlan leállása esetén.)

Lemezelérési késés ellenőrzése

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a lemez olvasási és írási műveleteinek késése a feladatátvevő fürtök számára elfogadható értéken belül van-e. Ha a lemez olvasási vagy írási műveletei túl hosszú időt vesznek igénybe, az a fürt időtúllépését eredményezheti. Az is előfordulhat, hogy a lemezhez hozzáférni próbáló alkalmazás hibát jelez, és emiatt a fürt felesleges feladatátvételt kezdeményez.

Lemez-hozzárendelés ellenőrzése

Ez a teszt a következőket ellenőrzi:

 • A fürtözött kiszolgálók bármelyike tulajdonosává válhat-e a fürtlemezek bármelyikének az egyeztetési folyamat használatával.

 • Ha egy vagy több kiszolgáló egyeztetést kezdeményez egy olyan lemez tulajdonjogáért, amely már egy kiszolgáló tulajdonában van, akkor a lemez az eredeti kiszolgáló tulajdona marad.

Ha egy fürtözött kiszolgáló nem tudja átvenni egy lemez tulajdonjogát, vagy nem tudja megtartani a tulajdonjogot, amikor más fürtözött kiszolgálók egyeztetést kezdeményeznek egy lemez tulajdonjogáért, akkor különböző problémák léphetnek fel:

 • Előfordulhat, hogy a lemeznek nem lesz tulajdonosa, és ezért elérhetetlenné válik.

 • Előfordulhat, hogy a lemezre össze nem hangolt módon két tulajdonos ír, ezzel a lemez sérülhet.

  A feladatátvevő fürtök kiszolgálói úgy vannak kialakítva, hogy az összes írási műveletet a lemezek sérülését elkerülő módon hangolják össze.

 • A lemez minden egyeztetéskor tulajdonost válthatna, és ez károsan érintené az elérhetőségét.

Lemez-feladatátvétel ellenőrzése

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a lemezek feladatátvétele helyesen működik-e a fürtben, vagyis amikor egy fürtözött kiszolgáló tulajdonában álló lemez feladatátvételre kerül, akkor a tulajdonjogot átvevő kiszolgáló tudja-e olvasni a lemezt. Azt is ellenőrzi, hogy a feladatátvétel előtt a lemezre írt adatok változatlanok maradnak-e a feladatátvétel után is.

Ha a tulajdonjogot átvevő kiszolgáló egy lemez feladatátvétele után nem tudja olvasni a lemezt, akkor a fürt nem tudja fenntartani a lemez elérhetőségét. Ha a lemezre írt adatok megváltoznak a feladatátvétel során, az problémákat okozhat az adatokra igényt tartó szoftvereknek és felhasználóknak. Bármely esetben, ha az érintett lemez egy tanúsító lemez (amely a fürt konfigurációs adatait tartalmazza és tagja a kvórumnak), az ilyen jellegű problémák azt okozhatják, hogy a fürt elveszíti a kvórumot, és leáll.

Ha ez a teszt azt jelezte, hogy a lemez feladatátvétele nem működik megfelelően, akkor a következő tesztek segíthetnek a probléma okának felderítésében:

Fájlrendszer ellenőrzése

Ez a teszt ellenőrzi, hogy a megosztott tárolóeszköz lemezeinek fájlrendszerét támogatják-e a feladatátvevő fürtök.

Microsoft MPIO-alapú lemezek ellenőrzése

Ez a teszt ellenőrzi, hogy a többutas (a Microsoft MPIO szabványra épülő) lemezek a feladatátvevő fürtök számára megfelelően vannak-e beállítva.

Több egyeztetés ellenőrzése

Ez a teszt ellenőrzi, hogy több fürtözött kiszolgáló azonos fürtlemezért kezdeményezett egyeztetésekor csak egy kapja-e meg a tulajdonjogot. A lemezegyeztetési folyamattal elősegíthető, hogy a fürtözött kiszolgálók minden írási műveletet összehangolt módon hajtsanak végre, így elkerüljék a lemezek sérülését.

Ha ez a teszt azt jelezte, hogy az egyeztetés során több fürtözött kiszolgáló is megszerezheti a fürtlemez tulajdonjogát, akkor a következő teszt eredménye segíthet a probléma okának felderítésében:

SCSI-eszköz VPD adatainak ellenőrzése

Ez a teszt megvizsgálja, hogy a tárolóeszköz támogatja-e a szükséges SCSI-lekérdezési adatokat (VPD-leírókat), és azok egyediek-e.

SCSI-3 állandó lefoglalás ellenőrzése

Ellenőrzi, hogy a fürttárolóeszköz a legfrissebb (az SCSI-3 szabványnak megfelelő) Persistent Reserve parancsokat használja-e (melyek eltérnek a korábbi SCSI-2 szabvány reserve/release parancsaitól). A Persistent Reserve parancsok használatával elkerülhető az SCSI-busz alaphelyzetbe állítása, ezáltal jóval kevesebb kiesést okoznak, mint a korábbi reserve/release parancsok. Ez azt eredményezi, hogy a feladatátvevő fürtök a legtöbb esetben sokkal gyorsabban válaszolnak, mint az operációs rendszer korábbi verzióit futtató fürtök. Emellett a lemezeket mindig védett állapotban tartja, így csökkentve a kötetek sérülésének valószínűségét.

Párhuzamos feladatátvétel ellenőrzése

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy több egyidejű feladatátvétel helyesen működik-e a fürtben, vagyis amikor egyidejűleg több feladatátvétel történik, akkor a lemez tulajdonjogát átvevő kiszolgáló tudja-e olvasni a lemezt. Azt is ellenőrzi, hogy a feladatátvétel előtt a lemezekre írt adatok változatlanok maradnak-e a feladatátvétel után is.

Ha a tulajdonjogot átvevő kiszolgáló egy lemez feladatátvétele után nem tudja olvasni a lemezt, akkor a fürt nem tudja fenntartani a lemez elérhetőségét. Ha a lemezre írt adatok megváltoznak a feladatátvétel során, az problémákat okozhat az adatokra igényt tartó szoftvereknek és felhasználóknak. Bármely esetben, ha az érintett lemez egy tanúsító lemez (amely a fürt konfigurációs adatait tartalmazza és tagja a kvórumnak), az ilyen jellegű problémák azt okozhatják, hogy a fürt elveszíti a kvórumot, és leáll.

Ha ez a teszt azt jelezte, hogy a lemez feladatátvétele nem működik megfelelően, akkor a következő tesztek segíthetnek a probléma okának felderítésében:

További hivatkozások


Tartalom