Egy feladatátvevő fürtben lévő szolgáltatást vagy alkalmazást magában foglaló karbantartás vagy diagnosztika során előfordulhat, hogy az adott szolgáltatást vagy alkalmazást online vagy offline állapotba kell hozni. Az alkalmazások online vagy offline állapotba hozása nem vált ki feladatátvételt, habár a fürtszolgáltatás sorrend szerint kezeli a folyamatot. Ha például egy adott fürtözött alkalmazáshoz egy adott lemez szükséges, a fürtszolgáltatás biztosítja a lemez rendelkezésre állását az alkalmazás indítása előtt.

A kapcsolódó műveletekre, például egy fürtcsomópont felfüggesztésére vonatkozó tájékoztatás a következő témakörben található: Feladatátvevő fürt kezelése.

Ezen eljárás végrehajtásához a helyi Rendszergazdák vagy egyéb, azzal megegyező jogosultságokat biztosító csoport tagjának kell lenni mindegyik fürtözött kiszolgálón. Továbbá tartományi fiókot kell használnia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Fürtözött szolgáltatás vagy alkalmazás online vagy offline állapotba hozása
  1. Ha a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modulban a kezelni kívánt fürt nem jelenik meg, akkor a konzolfán kattintson a jobb gombbal a Feladatátvevőfürt-kezelő elemre, majd kattintson a Fürt kezelése parancsra, és jelölje ki vagy adja meg a kívánt fürtöt.

  2. Ha a konzolfa össze van csukva, bontsa ki a fát a kezelni kívánt fürt alatt.

  3. Bontsa ki a konzolfát a Szolgáltatások és kiszolgálói alkalmazások csomópont alatt.

  4. Az online vagy offline állapotba hozni kívánt szolgáltatás vagy alkalmazás állapotának ellenőrzéséhez kattintson rá, és ellenőrizze az Állapot oszlopot (a középső ablaktáblában).

  5. Kattintson a jobb gombbal az online vagy offline állapotba hozni kívánt szolgáltatásra vagy alkalmazásra.

  6. Kattintson a megfelelő parancsra: Szolgáltatás vagy alkalmazás online állapotba helyezése vagy Szolgáltatás vagy alkalmazás offline állapotba helyezése.

További szempontok

  • Az eljárásban leírt feladatot a Windows PowerShell eszközzel is elvégezheti. A Windows PowerShell és a feladatátvevő fürtök együttes használatával kapcsolatban a következő weblapokon olvashat további tájékoztatást: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) és https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

  • A feladatátvevő fürtök beépülő moduljának megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök elemére, majd a Feladatátvevőfürt-kezelő parancsra. Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, győződjön meg róla, hogy az abban megjelenő műveletet el szeretné végezni, és kattintson az Igen gombra.

  • Ne feledje, hogy egy fürtözött fájlkiszolgálóban a mappák a Fájlkiszolgáló erőforráshoz vannak társítva. Az erőforrás online vagy offline állapotba hozásával egyidejűleg az erőforrásban található összes megosztott mappa offline vagy online állapotú lesz. A megosztott mappák egyikének sem módosíthatja az online vagy offline állapotát anélkül, hogy az ne érintené a Fájlkiszolgáló erőforrásban található összes megosztott mappát.

További hivatkozások


Tartalom