A feladatátvevő fürtök létrehozása előtt ajánlott a hardver (kiszolgálók, hálózatok és tárolás) ellenőrzése a Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával. Érvényesíthet egy meglévő fürtöt, illetve egy vagy több, még nem fürtözött kiszolgálót.

Fontos!

A Microsoft csak akkor támogatja a feladatátvevő fürtöket, ha a teljes konfiguráció (kiszolgálók, hálózat és tárhely) sikeresen átesik a Konfiguráció ellenőrzése varázsló összes tesztjén. Ezen felül minden hardverösszetevőnek rendelkeznie kell a „Windows Server 2008 R2 rendszerhez készült” kompatibilitási emblémával.

Megjegyzés

Ha olyan fürtön szeretne teszteket futtatni, amelynél a fürt megosztott kötetei online állapotúak, támaszkodjon az Érvényesítési tesztek használata feladatátvevő fürtökkel kapcsolatos hibaelhárításhoz című témakörben található útmutatásra.

Ehhez a művelethez legalább a helyi Rendszergazdák csoporthoz vagy azzal egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Új vagy meglévő feladatátvevő fürt érvényesítése
 1. Keresse meg az ellenőrizni kívánt a kiszolgálót vagy kiszolgálókat, és győződjön meg arról, hogy a Feladatátvételi fürtszolgáltatás telepítve van:

  • Ha a fürt még nem létezik, válassza ki a fürtbe felvenni kívánt kiszolgálókat, és győződjön meg arról, hogy telepítette a kiszolgálókon a Feladatátvételi fürtszolgáltatást. További információt a következő témakörben olvashat: A Feladatátvételi fürtszolgáltatás telepítése.

   Ne feledje, hogy ha a Konfiguráció ellenőrzése varázslót nem fürtözött kiszolgálókon futtatja, nem csak egy, hanem az ellenőrizni kívánt összes kiszolgáló nevét meg kell adnia.

  • Ha a fürt már létezik, győződjön meg arról, hogy ismeri a fürt vagy a fürtben lévő csomópont nevét.

 2. Tekintse át az ellenőrizni kívánt hálózati vagy tároló hardvert, és győződjön meg arról, hogy az kapcsolódik a kiszolgálókhoz. További részleteket a következő témakörök tartalmaznak: A hardver előkészítése a feladatátvevő fürt érvényesítése előtt és A feladatátvevő fürtök követelményeinek ismertetése.

 3. Döntse el, hogy az összes elérhető ellenőrzési tesztet kívánja-e futtatni vagy csak néhányat. A tesztekre vonatkozó részletes információk a következő témakörben találhatók: A fürtérvényesítési tesztek ismertetése.

  Az alábbi útmutatás segítségével eldöntheti, hogy az összes tesztet kívánja-e futtatni:

  • Egy tervezett fürt esetén, ha az összes hardver csatlakoztatva: Futtassa az összes tesztet.

  • Egy tervezett fürt esetén, ha a hardver egyes részei vannak csatlakoztatva: Futtassa a csatlakoztatott hardverre vonatkozó rendszerkonfigurációs, Leltár típusú és egyéb teszteket (vagyis hálózat csatlakozása esetén a Hálózat típusú, tároló csatlakozása esetén a Tárolás típusú teszteket).

  • Egy fürt esetén, amelyhez kiszolgálót kíván hozzáadni: Futtassa az összes tesztet. A futtatáskor ügyeljen arra, hogy a fürtbe felvenni kívánt összes kiszolgáló szerepeljen a tesztekben.

  • Meglévő fürt hibaelhárítása esetén: Ha egy meglévő fürttel kapcsolatos hibákat hárít el, előfordulhat, hogy az összes tesztet futtatja annak ellenére, hogy csak az aktuális hibára vonatkozó teszteket futtathatná.

   Megjegyzés

   Fürt megosztott köteteit használó, meglévő fürt hibaelhárításával kapcsolatban további információt az Érvényesítési tesztek használata feladatátvevő fürtökkel kapcsolatos hibaelhárításhoz című témakör tartalmaz.

 4. A Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modul konzolfáján ellenőrizze, hogy a Feladatátvevőfürt-kezelő engedélyezve van, majd a Kezelő területen kattintson a Konfiguráció ellenőrzése elemre.

 5. Kövesse a varázsló utasításait a kiszolgálók és tesztek megadásához, futtassa a teszteket, majd tekintse meg az eredményeket.

  Ne feledje, hogy ha a Konfiguráció ellenőrzése varázslót nem fürtözött kiszolgálókon futtatja, nem csak egy, hanem az ellenőrizni kívánt összes kiszolgáló nevét meg kell adnia.

További szempontok

 • A feladatátvevő fürtök beépülő moduljának megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök elemére, majd a Feladatátvevőfürt-kezelő parancsra. Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, győződjön meg róla, hogy az abban megjelenő műveletet el szeretné végezni, és kattintson az Igen gombra.

 • A varázsló bezárása után a tesztek eredményének megtekintéséhez válasszon a következő lehetőségek közül:

  • Nyissa meg a rendszergyökér\Cluster\Reports mappát (fürtözött kiszolgálón).

  • Ha az ellenőrzött kiszolgálók már fürtöt alkotnak, a konzolfán kattintson a jobb gombbal a fürtre, majd kattintson az Ellenőrzési jelentés megjelenítése elemre. Ez megjeleníti a fürtre vonatkozó legújabb ellenőrzési jelentést.

További hivatkozások


Tartalom