Yazdırma ve Belge Hizmetleri, ağdaki yazıcıları ve tarayıcıları paylaşmanızı, yazdırma sunucuları ve tarama sunucuları kurmanızı ve ağ yazıcısı ve tarayıcı yönetimi görevlerini merkezileştirmenizi sağlayan bir Windows Server 2008 R2 sunucu rolüdür. Bu görevleri Yazdırma Yönetimi ve Tarama Yönetimi adlı Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenleriyle yapabilirsiniz. Ek bileşenleri, kuruluşunuzdaki ağ yazıcılarını ve tarayıcılarını izlemek ve Windows yazdırma sunucuları ve tarama sunucularını yönetmek için kullanabilirsiniz.

Yazdırma ve tarama kaynaklarını yönetme

Windows yazdırma sunucularını ve tarama sunucularını yönetmek için kullanabileceğiniz üç temel araç vardır:

  • Sunucu Yöneticisi

  • Yazdırma Yönetimi

  • Tarama Yönetimi

Windows Server 2008 R2 ürününde, Yazdırma ve Belge Hizmetleri sunucu rolünü ve rol hizmetlerini yüklemek için Sunucu Yöneticisi'ni kullanırsınız. Bu rol hizmetleri ayrıca Yazdırma Yönetimi ve Tarama Yönetimi ek bileşenlerini yükler.

Yazdırma Yönetimi ve Tarama Yönetimi ek bileşenleri Windows 7 çalıştıran bilgisayarlarda da kullanılabilir.

Yazdırma Yönetimi, yazdırma sıralarını izlemenize ve yazdırma sıraları yazdırma işlerini işlemeyi durdurduğunda bildirim almanıza yardımcı olur. Ayrıca Grup İlkesi kullanarak yazdırma sunucularını geçirmenize ve yazıcı bağlantılarını dağıtmanıza da olanak sağlar.

Tarama Yönetimi, ağ tarayıcılarını ve tarama sunucularını izlemenizi, taranan belgeleri işlemenizi ve sonra taranan belgeleri ağ klasörlerine, Windows SharePoint Web sitelerine ve e-posta alıcılarına yönlendirmenizi sağlar.

Yazdırma ve Belge Hizmetleri rol hizmetleri

Windows Server 2008 R2 Yazdırma ve Belge Hizmetleri rolü, yazdırma ve tarama kaynaklarını yönetmek için ilgili dört rol hizmeti içerir. İlk üç rol hizmeti bir yazdırma sunucusu işlevselliği sağlarken, Dağıtılmış Tarama Sunucusu bir tarama sunucusu işlevselliği sağlar. Bu rol hizmetlerini, Sunucu Yöneticisi'nin Rol Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak Yazdırma ve Belge Hizmetleri rolünü yüklerken ekleyebilirsiniz. Daha sonra Sunucu Yöneticisi için Rol Hizmeti Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak da yükleyebilirsiniz.

Not

Windows 7 bir istemci işletim sistemi olduğundan, rol hizmetleri içermez. Bunun yerine, Yazdırma Yönetimi ve Tarama Yönetimi MMC ek bileşenlerini içerir. Windows 7 ayrıca, isteğe bağlı bir Windows özelliği olarak Line Printer Daemon (LPD) Yazdırma Hizmeti rolü hizmetini içerir. Windows 7, Internet Yazdırma veya Dağıtılmış Tarama Sunucusu rol hizmetlerini içermez.

Yazdırma Sunucusu rol hizmeti

Yazdırma Sunucusu, Yazdırma ve Belge Hizmetleri rolünün bir rol hizmetidir ve Yazdırma Yönetimi ek bileşenini yükler. Yazdırma Yönetimi'ni birden fazla ağ yazıcısını veya yazdırma sunucusunu yönetmek için ve yazıcıları bir Windows yazıcı sunucusundan diğerine geçirmek için kullanabilirsiniz.

LPD Hizmeti rol hizmeti

UNIX tabanlı bilgisayarların veya Line Printer Remote (LPR) hizmetini kullanan diğer bilgisayarların bu sunucudaki paylaşılan yazıcılara yazdırmasını sağlayan TCP/IP Yazdırma Sunucusu (LPDSVC) hizmetini kuran ve başlatan LPD Hizmeti rol hizmeti.

Internet Yazdırma rol hizmeti

Windows Server 2008 R2 ürününde Internet Yazdırması rol hizmeti, Internet Information Services (IIS) tarafından barındırılan bir Web sitesi oluşturur. Bu Web sitesi, kullanıcıların sunucudaki yazdırma işlerini yönetmelerini ve Internet Yazdırma Protokolünü (IPP) kullanarak paylaşılan yazıcılara bağlanmak ve yazdırmak için Web tarayıcısı kullanmalarını sağlar. (Kullanıcıların Internet Yazdırma İstemcisi'ni yüklemiş olmaları gerekir.)

Dağıtılmış Tarama Sunucusu rol hizmeti

Dağıtılmış Tarama Sunucusu, Tarama Yönetimi ek bileşenini yükleyen bir rol hizmetidir. Tarama Yönetimi'ni birden fazla ağ tarayıcısını izlemek, tarama sunucularını yapılandırmak, taranan belgeleri işlemek ve sonra taranan belgeleri tüm ağınızda yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

Ek başvurular

Yazdırma ve Belge Hizmetleri rolü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127821 (sayfa İngilizce olabilir).