Voit käyttää NAP-asiakkaan määritys -konsolia NAP-asiakkaan asetusten tuomiseen *.xml-muotoisesta määritystiedostosta tai NAP-asiakkaan asetusten viemiseen *.xml-muotoiseen määritystiedostoon. Voit luoda määritystiedoston ensin yhdessä tietokoneessa ja viedä sen sitten muihin tietokoneisiin. Tämä helpottaa tietokoneiden hallintaa, koska kaikkia tietokoneita ei tarvitse määrittää manuaalisesti.

Voit myös käyttää määritystiedostoa verkonkäyttökäytännön (NAP) ryhmäkäytäntöasetusten määrittämiseen tuomalla aiemmin luodun määritystiedoston NAP-asiakkaan määritys -ryhmäkäytäntölaajennukseen. NAP-asiakkaan määritys -ryhmäkäytäntölaajennus löytyy ryhmäkäytäntöjen hallintakonsolista. Jos määrität NAP-asiakkaan asetukset ryhmäkäytännön avulla, asetuksia käytetään kaikissa NAP-ominaisuuksia tukevissa toimialueen jäsentietokoneissa, kun ryhmäkäytäntö on käytössä.

Tämän tehtävän suorittaminen

Asetukset kannattaa viedä määritystiedostoon, kun

  • haluat käyttää samoja NAP-asetuksia useissa tietokoneissa NAP-asiakkaan määritys -laajennuksen avulla

  • haluat määrittää NAP-ryhmäkäytännön asetukset tuomalla määritystiedoston ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoliin.

Voit suorittaa tämän tehtävän tekemällä seuraavat toimet:

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan määritysasetusten vieminen

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan määritysasetusten tuominen

Muita aiheita


Sisällys