כדי לנהל מרחוק את שירות 'קביעת תור הודעות' במחשב מרוחק, שירות 'רישום מרוחק' חייב להיות מופעל בו. אם הוא לא מופעל, הצומת קביעת תור הודעות עבור המחשב המרוחק לא יופיע ב'ניהול מחשב' במחשב המקומי.

הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה היא חברות בקבוצה Administrators, או בקבוצה שוות-ערך, במחשב המקומי והמרוחק.

הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה באמצעות 'משתמשים ומחשבים של Active Directory' היא חברות בקבוצה ‎<Domain>\Domain Administrators, או בקבוצה שוות-ערך.

ניהול מרחוק של שירות 'קביעת תור הודעות'

כדי להפעיל את שירות 'רישום מרוחק' במחשב המרוחק
 1. פתח את "ניהול מחשב".

 2. בעץ המסוף, לחץ על שירותים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/שירותים ויישומים/שירותים

 3. בחלונית הפרטים, אתר את שירות 'רישום מרוחק' וודא שהמצב שלו מוצג כהופעל. אם אינו מוצג כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על רישום מרוחק ולאחר מכן לחץ על הפעל. ייתכן שיהיה ברצונך גם לשנות את סוג ההפעלה לאוטומטי. כדי לעשות זאת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על רישום מרוחק, לחץ על מאפיינים ובתיבה סוג הפעלה, לחץ על אוטומטי.

כדי לנהל מרחוק את שירות 'קביעת תור הודעות' מהמחשב המקומי
 1. פתח את "ניהול מחשב".

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ניהול מחשב (מקומי) ולאחר מכן לחץ על ‏‏התחברות אל מחשב אחר....

  – לחלופין –

  בתפריט פעולה, לחץ על חיבור למחשב אחר.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מחשב, לחץ על מחשב אחר, הקלד את שם המחשב המרוחק או עבור אליו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. אם החיבור מצליח (משמע, אם 'ניהול מחשב' מתייחס כעת אל שם המחשב המרוחק), לחץ פעמיים על שירותים ויישומים ולאחר מכן ודא שקביעת תור הודעות מופיע בחלונית הפרטים.

כדי לנהל תורים של 'קביעת תור הודעות' באמצעות 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'
 1. לחץ על Start, הצבע על Programs, הצבע על Administrative Tools ולאחר מכן לחץ על Active Directory Users and Computers.

 2. בתפריט View, לחץ על Users, Groups, and Computers as containers ולאחר מכן לחץ על Advanced Features.

 3. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התור המתאים.

  היכן?

  • Active Directory Users and Computers/YourDomain/YourOrganizationalUnit (כגון Computers or Domain Controllers)/YourComputer/msmq/YourQueueFolder (כגון 'תורים פרטיים' עבור תור פרטי)/YourQueue/YourMessage

 4. השלם את המשימה הנחוצה כפי שהיית עושה בעת שימוש ב'ניהול מחשב'.

  ניתן להשתמש בשיטה זו רק אם המחשב המקומי שייך ל- Windows 2008 או תחום מתקדם יותר ויכול ליצור קשר עם בקר תחום.

  באפשרותך ליצור, למחוק ולשנות את המאפיינים של תורים ציבוריים במחשבים מרוחקים באמצעות יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory' רק אם יש לך אישורים ניהוליים של תחום ואם נכנסת למערכת באמצעות חשבון משתמש תחום.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' ב- Windows® 7, לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על ניהול.

 • כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' ב- Windows Server® 2008 R2, לחץ על Start, לחץ על All Programs, לחץ על Administrative Tools ולאחר מכן לחץ על Computer Management.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים